Het CDA zet in op een schonere, gezondere en groenere omgeving. Zo kunnen we een betekenisvolle bijdrage leveren aan de samenleving en een duurzame toekomst voor latere generaties. De aanpak van klimaatcrisis moet anders en beter. Geen belasting van burgers maar ontzorging. Geen doemscenario’s maar perspectief bieden. Maar de politiek is niet almachtig en moet dat ook niet willen zijn. Klimaatbeleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van politiek, bedrijfsleven én samenleving. We hebben daarbij oog voor die inwoners die andere zorgen hebben en niet zo makkelijk meekomen. Met elkaar zijn we tot grootse dingen in staat.

Participatie in klimaatbeleid

Het CDA wil meer participatie van burgers bij het klimaatbeleid en pleit voor een ‘klimaatberaad’ waarin burgers kunnen participeren en het gemeentebestuur adviseren. 

Isolatiefonds

Isoleren, isoleren, isoleren! Woningcorporaties en huiseigenaren worden gestimuleerd om woningen beter te isoleren om warmte en energie te besparen. Bestaande subsidieregels worden daartoe uitgebreid en vereenvoudigd. We sluiten aan bij het Nationaal Isolatieprogramma. 

Het CDA wil een Isolatiefonds voor de gemeente Den Haag. Dit fonds vult de mogelijkheden die de rijksoverheid biedt voor het isoleren van woningen aan door middel van renteloze leningen. Dit fonds is beschikbaar voor woningeigenaren die zelf in de woning wonen.

Energieloket

Het CDA zet in op begeleiding en advisering voor inwoners bij de energietransitie zoals een verduurzamingscoach of een laagdrempelig energieloket. Zij geven advies op maat over duurzaamheidsoplossingen voor woningen. 

Vergroenen van de stad

Het CDA wil kennis bij de gemeente vergroten over het opvangen en benutten van water. Groene ruimte biedt plek waar water kan infiltreren en geeft verkoeling op warme dagen. Woningeigenaren worden gestimuleerd de afwatering van hun huis te verbeteren door middel van blauwe daken en door tuinen te vergroenen. 

Het CDA wil volkstuinen behouden. Dit is belangrijk in een dichtbevolkte en groeiende stad. Volkstuinen vormen waardevol groengebied en zorgen voor sociale samenhang.  

Het CDA wil stap voor stap de oude grachten opengraven en terugbrengen in de stad. Het moment dat er toch gegraven moet worden voor het vervangen van rioleringen of om welke reden dan ook wordt aangegrepen om op die locatie de oude gracht open te graven.

Lokale energiecoöperaties

Het CDA steunt lokale energie coöperaties. Lokale duurzame energieinitiatieven leiden tot verduurzaming van de stad, tot verlaging van de energierekening en tot meer sociale binding.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.