De overheid is er voor de burger en niet andersom. Het gemeentebestuur moet allereerst betrouwbaar zijn. Dingen die beloofd worden, moeten uitgevoerd worden. Als dat niet op orde is, blijft veel beleid hangen in goede voornemens en blijven inwoners terecht klagen over de dienstverlening. Het CDA wil dat de stad vanuit het laagste niveau wordt opgebouwd met oog voor de menselijke waardigheid. We werken in deze stad aan een betere relatie tussen overheid en inwoner.

Stadsdeelloketten terug

Het CDA wil de gesloten stadsdeelloketten weer openen. Er komt daarbij een loket voor burgers die zichzelf niet kunnen redden in het contact met de gemeente en uitvoeringsorganisaties. Er wordt net zo lang gezocht tot er een oplossing is gevonden die recht doet aan de situatie.

Rechtstreeks contact met ambtenaren

Een dienstbare overheid communiceert in begrijpelijke taal. Bij communicatie vanuit de gemeente moet je persoonlijk contact kunnen opnemen via een medewerker en een telefoonnummer. De gemeente moet zich houden aan de termijnen die zij zelf stelt aan het beantwoorden en afhandelen van klachten en meldingen van inwoners.

Autonomie terug bij de wijken

De inzet van de Commissie voor Loosduinen is meer dan een waardevolle spiegel voor het bestuur. Het CDA wil dat deze commissie haar oorspronkelijke autonomie terugkrijgt. Wat het CDA betreft past het nader uitwerken van deze vorm van medebestuur ook bij Scheveningen en de andere stadsdelen. Het CDA wil dat in overleg met bewoners wordt uitgewerkt in hoeverre deze vorm van medebestuur verder in Den Haag kan worden ingezet in andere stadsdelen.

Right to challenge

Het CDA wil meer bekendheid geven aan het maatschappelijk initiatiefrecht of uitdaagrecht voor burgers. Hiermee kunnen bewoners met elkaar een taak, en het bijbehorend budget, van de gemeente overnemen wanneer ze een beter plan hebben. Een mooi voorbeeld is Biesvaren in Leidschenveen-Ypenburg waar bewoners zelf een deel van de buurt hebben ingericht. 

Het CDA wil dat de procedure voor burgerinitiatieven eenvoudiger wordt gemaakt. De huidige regels ontmoedigen bewoners hierin omdat het nu helaas nog zo ingewikkeld is.

Betrouwbare wethouders en ambtenaren

Het CDA wil dat de gemeente werk maakt van het bespreekbaar maken van integriteitsvraagstukken. Het is voor zowel bestuurders als ambtenaren belangrijk om met elkaar het gesprek over integriteit aan te gaan en waar nodig kritisch te zijn op je eigen handelen en dat van collega’s.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.