Starters

Een stad waar starters zich thuis voelen 

Het CDA wil bouwen aan een stad waar iedereen zich thuis voelt; jong en oud. Daarbij willen we de verbinding in de stad terugbrengen en versterken. Met goede en realistische plannen maken wij Den Haag een aangename omgeving voor jongeren, studenten en starters. Het is belangrijk dat starters die in Den Haag willen blijven, ook perspectief hebben om hier duurzaam te settelen. Hiervoor is het nodig dat we vormgeven aan een samenleving met genoeg betaalbare woningen, voorzieningen en groen in de buurt.  

Het CDA wil dat de gemeente in haar beleid rekening houdt met de volgende generaties. Den Haag, een thuis voor nu en in de toekomst.  

Een duurzame stad

Het CDA wil van Den Haag een duurzame en leefbare stad maken, voor nu en voor volgende generaties. Dit betekent zowel groen in de wijk als een realistisch klimaatbeleid voor de toekomst. We zetten in op het vergroenen van de stad voor klimaatadaptatie, het opvangen van water en verkoeling. Jongeren en starters hechten terecht veel waarde aan het verduurzamen van de stad én hun eigen huis. Jongeren en studenten kunnen bijvoorbeeld worden ondersteund door middel van duurzaamheids-en isolatiepakketten. Ook willen we woningcorporaties en huiseigenaren stimuleren om woningen beter te isoleren en zo energie te besparen. Daarvoor worden bestaande subsidieregels uitgebreid en vereenvoudigd. Via het Haagse Isolatiefonds, voortkomend uit een motie van het CDA, moeten bestaande isolatiefondsen aangevuld worden met onder andere renteloze leningen. Deze moeten alleen beschikbaar zijn voor woningeigenaren die zelf in de woning wonen. LEES MEER

 

Betaalbare woningen

Voor veel starters is het lastig om op de krappe woningmarkt een betaalbare woning te vinden. Een steeds groter wordende groep dreigt tussen wal en schip te geraken. Daarom wil het CDA een focus op betaalbare koop- en huurwoningen in de stad. Daarnaast moet het gemakkelijker worden om als starter aan een koopwoning te komen, zonder dat je steeds door beleggers wordt overboden. Het CDA zet in op:
1. Betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en stadsgenoten met een middeninkomen;
2. Opkoopbescherming in delen van de stad; 
3. Koopstartconstructies en startersleningen om huizenbezit bij starters te ondersteunen. 

LEES MEER

 

Verbinding in de stad

Het CDA gelooft in de kracht van een samenleving waarin we omzien naar elkaar. We maken ons hard voor een stad waar starters zich thuis en verbonden voelen. Het CDA staat voor een stad waar iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn en kan ontplooien. Diversiteit en inclusiviteit bieden kansen om nieuwe perspectieven te ontdekken en oplossingen te vinden. Voor starters die zich willen inzetten als vrijwilliger voor hun omgeving of stad, moet het gemakkelijk zijn om vrijwilligersprojecten te vinden en ook laagdrempelig iets bij te dragen. 

Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente faciliteert in het verbinden van vrijwilligers en initiatieven. Voor de verbinding met de stad zijn ontmoetingsplekken belangrijk, zoals de gezellige pleinen met terrassen, bij je (sport)vereniging of buurthuis. Het CDA wil verenigingen versterken en inzetten op meer horecakernen met cafés in zowel nieuwe als bestaande wijken. Daarnaast moeten er meer (sport)faciliteiten en groenvoorzieningen komen voor het groeiende aantal inwoners. 
1.Stimuleren van horecakernen en ontmoetingsruimtes in nieuwe en bestaande wijken;  
2. Meer (sport)faciliteiten en groenvoorzieningen; 
3. Stimuleren van laagdrempelig vrijwilligerswerk en verbinden van vrijwilligers met initiatieven. 

Veiligheid op straat

Elke bewoner van Den Haag moet zich vrij en veilig kunnen voelen in de stad, ongeacht afkomst, sekse of seksualiteit. Veiligheid op straat is dan ook essentieel. Het CDA wil een samenleving waarin we omzien naar elkaar en waarin iedereen veilig over straat kan. Daarom wil het CDA: 

  1. Straatintimidatie aanpakken; 
  2. Initiatieven voor het aanpakken van huiselijk geweld, mensenhandel en eerwraak ondersteunen; 
  3. Een veilige en inclusieve omgeving voor LHBTIQ+ personen op straat, in het onderwijs, bij sportverenigingen en op de werkvloer. 

Mentale gezondheid en eenzaamheid

Steeds meer jongeren en starters hebben last van mentale problemen. De lockdowns, het thuiszitten en digitaal werken hebben het er niet beter op gemaakt. Veel afgestudeerden starten hun loopbaan vanaf hun eigen kamer. Het is belangrijk dat mentale problemen bij jongeren niet worden vergeten in het (zorg)beleid van de gemeente. Daarnaast is de sociale omgeving essentieel voor jonge mensen om zorgen te delen en advies te vragen. Goede huisvesting en verenigingsleven helpen daarbij. Daarom wil het CDA inzetten op: 

  1. Meer aandacht voor mentale gezondheid in het gemeentebeleid; 
  2. Ondersteuning van het verenigingsleven en goede huisvesting; 
  3. Stimulering van initiatieven die jongeren laagdrempelige therapeutische hulp bieden zoals het Tejo-huis.

LEES MEER OVER STUDENT
 

Studenten en jonge professionals

Studenten en jonge professionals die net met hun carrière zijn gestart, zullen de toekomstige maatschappij vormen en zijn van belang voor de Haagse samenleving. Helaas worden jongeren vaak door de politiek genegeerd en zijn hun belangen niet op de agenda van de gemeente. Hier wil het CDA Den Haag een einde aan maken, door ten eerste de problemen van jongeren op te lossen en ten tweede door jongeren actief bij de politiek van Den Haag te betrekken.

Om ervoor te zorgen dat Den Haag een leefbare stad is en blijft voor studenten en starters, willen wij dat er een garantstelling door de gemeente voor wat betreft studieschulden bij DUO bij de koop van nieuwbouwwoning komt. Ook willen wij dat het verkamerverbod in Den Haag komt. Studenten hebben een goed woningaanbod nodig en het tekort van de laatste jaren moet worden opgelost.

Natuurlijk is het ook van belang om Den Haag attractiever te maken voor studenten. Het aanbod van de universiteiten van Leiden en Delft in Den Haag, willen wij daarom uitbreiden. Dit zal ook helpen om doorgroeimogelijkheden in Den Haag te verbeteren en ook wetenschap en innovatie een vast onderdeel van Den Haag te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.