Nieuws

Contactblad

 

Deze 2e en laatste uitgave van het contactblad blikt terug naar de gemeenteraadsverkiezing 2018 en ook vooruit naar wat in het verschiet ligt in 2019. Dat gebeurt o.a.in de kadernota van onze fractie voorzitter maar ook in de aankondiging van de najaars Algemene Ledenvergadering, waarin de positie op de kieslijsten van onze kandidaten voor Provinciale Staten en waterschap de Vechtstromen nadrukkelijk aan de orde zullen komen. Tenslotte zijn wij blij dat Agnes Mulder een artikel bijdraagt over de economische consequenties van het klimaatakkoord en de daaruit voortvloeiende energie transitie versus de kosten voor ons als burgers.

 

CDA Coevorden op social media

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.