Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Contactblad CDA Coevorden is weer online te lezen! Het speciale verkiezingsnummer van maart 2018 is uit. Kandidaten op de eerste 7 posities hebben hun kernpunten gedefinieerd en op die wijze willen zij een letterlijk KERNACHTIGE samenvatting geven van ons verkiezingsprogramma.

In lijn met de het voorgaande verkiezingsprogramma hebben wij dit als “Onze 7 Principes” opgenomen in het verkiezingsprogramma. Op onze uitnodiging hebben diverse kandidaten hun persoonlijke impressies op papier gezet. Komende en nog lopende acties die bij het ter perse gaan van dit blad  nog relevant waren zijn vermeld. Omdat wij bij een huiskamergesprek in de Stad Coevorden tot de ontdekking kwamen dat de stad ondergesneeuwd dreigde te worden in de al geplande acties in de dorpen is daarom een rondwandeling gepland om ook hier aandacht aan te schenken. 

Voorts is een kleine selectie van diverse acties opgenomen uit de reeds verschenen “Kroniek van de gemeenteraadverkiezing 2018 nr. 3”

Tenslotte zijn wij blij dat Agnes Mulder een artikel over snel internet heeft bijgedragen. Dit sluit uitstekend aan bij de uitreiking van de vrijwilligersprijs door de fractie voor  aan het bestuur van de glasvezelvrijwilligersgroep Zuidenveld.

CDA Coevorden op social media

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.