Nieuws

Contactblad

Bij de editie van september 2019

De tweede uitgave van dit jaar van het contactblad buigt zich over de verwikkelingen na de Provinciale verkiezingen, de waterschapsverkiezingen en de Europese parlementsverkiezingen. De spelers die er mee te maken hebben gehad werden uitgenodigd hun ervaringen weer te geven. Provinciale verkiezingen  hadden zoals u kunt lezen een nasleep met een effect op de bemensing van zowel fractie als afdelingsbestuur.

 

De Redactie.

CDA Coevorden op social media

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.