Nieuws

Contactblad

 

 

Bij deze verkiezingsuitgave:

 

De  eerste uitgave van het contactblad dit jaar richt zich vooral op de aanstaande verkiezingen in 2019, zowel voor Provinciale staten, de Waterschappen als voor het Europees Parlement. Dat laatste wordt in toenemende mate een factor van belang en we hebben dan ook 2 kandidaatsleden uitgenodigd hier wat over te schrijven. Voorts blijft de energietransitie onze aandacht vragen zodat we een opiniestuk uit het landelijke blad voor CDA senioren hebben overgenomen. Ook komen rapporten uit het lopende bestuursjaar aan de orde en hebben we gemeend 3 in het oog springende amendementen voor het februaricongres in Amsterdam te moeten opnemen. Vooral het stuk over het door Meppel ingediende Kinderpardon heeft veel te weeg gebracht in de koers van het kabinet.

 

De Redactie.

 

CDA Coevorden op social media

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.