23 december 2018

Bereikbaarheidsakkoord N391-N862 Emmen

De gemeente Emmen en de provincie Drenthe hebben afspraken gemaakt over de uitruil van de N862, de weg Klazienaveen-Emmen en de N391, de Rondweg in Emmen.

Het CDA zet zich al jaren in om de doorstroming op de weg Klazienaveen-Emmen te verbeteren. Nu de weg Klazienaveen-Emmen over gaat van provincie naar gemeente kan worden begonnen met de herinrichting van deze weg tot een toekomstbestendige verbinding als stadsentree voor Emmen en toegangspoort tot het industrieterrein Bargermeer en de bedrijventerreinen A37 en Pollux. Ook is het doelstelling om de verkeersveiligheid te vergroten.

Met de ruil gaat de Rondweg over in provinciale handen en zal worden ingericht als stroomweg. Dit betekent dat de kruisingen in deze weg ongelijkvloers zullen worden gemaakt om ook hier de verkeersdoorstroming te verbeteren.

Gemeente en Provincie hebben afgesproken dat de werkzaamheden uiterlijk in 2028 zullen zijn afgerond. Met de wegenruil zijn flinke kosten gemoeid. Voor de gemeente Emmen betekent het een totaal aan investeringen van € 51 miljoen in de komende 10 jaar.

In de raadsvergadering van 20 december 2018 heeft de gemeenteraad van Emmen ingestemd met de wegenruil. Aangezien het een akkoord op hoofdlijnen betreft heeft CDA Emmen extra aandacht gevraagd voor een goede betrokkenheid van de gemeenteraad bij de verdere uitwerking. Zo wordt de Rondweg op dit moment ook veelvuldig door landbouwverkeer gebruikt. En als die weg is ingericht als stroomweg zal er voor het landbouwverkeer een goed alternatief moeten zijn. De inrichting van de rondweg tot stroomweg heeft invloed op de wegen daar om heen.

De Provinciale Staten van Drenthe hebben al eerder, in november 2018, ingestemd met de wegenruil.

Tenslotte heeft CDA Emmen de wens uitgesproken dat de herinrichting van weg Klazienaveen-Emmen een aanzuigende werking heeft op nieuw verkeer. Want dat betekent dat meer mensen de weg naar Emmen in zijn algemeenheid hebben gevonden. En dat is de doelstelling van dit bereikbaarheidsakkoord;

Een verdere ontwikkeling van Emmen en zijn omgeving.

René Wittendorp - CDA fractie 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.