28 maart 2019

Businessplan Wildlands

Emmen is onlosmakelijk verbonden met een dierentuin. Al sinds de oprichting van het Noorderdierenpark in 1935 en helemaal later vanaf 1970 met de fam. Rensen.

Zeg je Emmen dan zeg je dierentuin. Het heeft iets te maken met onze identiteit. We voelen ons er mee verbonden. 

In 2008 is toen ook niet klakkeloos een beslissing genomen omtrent de verhuizing van de dierentuin naar de nieuwe locatie. Het was een enorm dilemma. Zien we nog perspectief voor de verouderde dierentuin of gaan we voor nieuwbouw. Het ging er in die vergaderingen niet lichtzinnig aan toe omdat het geen lichtzinnige beslissing was. Zelf was ik toen commissielid en kan nog de spanning voelen. 

Ook nu staan we voor een dergelijk dilemma en ook nu nemen we de beslissing niet lichtzinnig. Maar ook nu is de insteek: onze dierentuin weer perspectief bieden voor de toekomst. 

Hiertoe zijn we door de wethouder én de directeur van Wildlands in diverse bijeenkomsten bijgepraat over de mogelijkheden. Deze open en zeer transparante bijeenkomsten hebben wij zeer gewaardeerd. 

Zoals in commissievergadering benoemt handelt Wildlands naar de wensen van de bezoeker, trekt de WMD zich terug en zorgt Emmen voor één alomvattende lening. Uiteindelijk gaat er structureel een 1 miljoen extra naar het Theater en voor Wildlands wordt € 733.000 uitgetrokken. 

We zijn dan ook blij dat er weer perspectief is. Perspectief voor de medewerkers van Wildlands, perspectief voor het Atlas theater en perspectief voor Emmen. 

Voor de nabije toekomst vinden wij het wel cruciaal dat de governance wordt aangepast en het liefst wordt versimpelt. We spraken in de commissie vergadering over structurele duidelijkheid – ja ook hierin ! 

Het CDA heeft gezien alle informatie die wij tot nu toe hebben ontvangen, voldoende vertrouwen in een gezonde dierentuin. 

Wij wensen Wildlands een mooie lente en een niet al te warme zomer toe met veel bestaande en nieuwe bezoekers maar vooral 107.000 ambassadeurs.  

Dirk van Dijken, CDA fractie

 voor animatie gemeente Emmen, klik HIER

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.