16 september 2022

CDA ontstemd: Emmen biedt geen acute crisisopvang en passeert gemeenteraad omtrent overlooplocatie

Op 15 september jl. werd in de commissievergadering de brief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid behandeld waarin de vraag werd gesteld of de gemeente Emmen bereid is een overlooplocatie te realiseren voor asielzoekers uit Ter Apel.

 

Zonder de raad te consulteren heeft het college aangegeven hier geen invulling aan te zullen geven omdat Emmen al voldoende doet. CDA Emmen vindt dat deze vraag voorgelegd en besproken had moeten worden in de raad. De gemeenteraad is kaderstellend. De vraag of we voldoende hebben gedaan en of we meer willen doen ligt daarom bij de raad. En we hadden meer kunnen doen!

 

CDA Emmen vindt dat het college, ten tijde dat honderden mensen in de buitenlucht moesten slapen, crisisopvang had moeten regelen. Wij zijn van mening dat mensen in nood, in schrijnende situaties moeten worden geholpen. En niet door Artsen zonder Grenzen.  We hebben mannen, vrouwen, kinderen, alleenstaande minderjarige asielzoekers letterlijk in de kou laten staan. Qua crisisopvang hadden we moeten bijspringen.

 

Wij als CDA willen een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar. Een samenleving waarin mensen elkaar helpen wanneer dat nodig is. En waar een wil is, is een weg. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.