27 juni 2019

Jaarstukken 2018

Na de behandeling van de jaarstukken in de commissievergadering willen we ook hier nog een aantal zaken benoemen.

De indicatoren:  de indicatoren in de programmaverantwoording lijken goed te werken. We kunnen zien dat er veel werk is verzet en er bestaat een prima discussie rond de kleuren. En dat is ook de bedoeling. Hoe we deze presentatie nog meer kunnen verbeteren – we zouden het zo 123 niet weten.  Het enige wat wellicht in de toekomst er aan kan worden toegevoegd, en daar sprak D66 ook al over, is het zichtbaar maken van trends. 

Financieel gezien is 2018 niet ons beste jaar. Ons eigen vermogen is enorm geslonken, maar daar waren we voor een deel ook zelf bij. Ook onze eigen keuzes, waarmee we diverse investeringen hebben gedaan, hebben bijgedragen aan het interen op het eigen vermogen. Daarnaast zijn we geconfronteerd met diverse kortingen van het Rijk.

Het is tijd om weer meer evenwicht te creëren tussen aan de ene kant het eigen vermogen, de solvabiliteit, het weerstandsvermogen en aan de andere kant de onzekere toekomst bijv. in het sociale domein en de ontwikkelingen rond het gemeente fonds. 

Compliment voor de presentatie van 17 juni,waarin duidelijk werd hoe voorzichtig de financiële afdeling begroot en de mogelijke financiële fluctuaties die op ons afkomen wikt en weegt. Als voorbeeld noemen we hierbij het BTW Compensatiefonds.

Het Proactief Anticiperen zoals CU het noemde blijft lastig maar is tevens noodzakelijk. Enkele zaken zijn op voorhand vaak wel duidelijk – als we taken erbij krijgen hebben we direct een financiële uitdaging en zuinigheid bij het Rijk betekent trap af. En dat het Rijk zuinig is blijkt wel.. het Rijk geeft op dit moment weinig geld uit. Zie ook het artikel in het DvhN van gisteren. We hebben op Rijksniveau NU het geld en we zouden NU juist moeten investeren. Het dak repareren als de zon schijnt zeg maar. Denk bijvoorbeeld aan de Energietransitie. 

Dan het laatste wat we willen benoemen: het niet naleven van de aanbestedingsregels: de wethouder zei in de commissie vergadering “Tja, soms wil je niet anders…” en dat snappen we best maar we hebben de aanbestedingsregels niet voor niets. Een week geleden was ik bij een afscheid van een financieel adviseur die geroemd werd om zijn Zoektocht naar de marges van de wet… Vandaar dat we zeggen: blijf zoeken en blijf wethouder. 

Dank aan het college en de ambtelijke organisatie voor het opstellen van de jaarrekening en dank aan onze audit commissie. 

Dirk van Dijken, fractielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.