09 maart 2022

Resultaat enquête invoering Diftar

CDA Emmen is blij dat we op de goede weg zijn met de invoering van Diftar.

Tegelijkertijd komt uit een eigen enquete dat we er ook nog niet zijn. Onder andere communicatie en het dumpen van afval zijn onderwerpen die in dit onderzoek naar voren komen. 

Het blijven uitleggen van het nieuwe systeem en blijven nadenken over ophaalfrequentie van bijvoorbeeld PMD en groen zijn voor het CDA belangrijk.   

 

Resultaat enquete invoering Diftar

De enquete invoering Diftar van CDA Emmen is door 181 personen, verdeeld over de hele gemeente, ingevuld. Van de respondenten heeft 158 eigen containers en 23 wonen in een appartement met gezamenlijke (ondergrondse) containers.

Gemiddeld krijgt diftar van de respondenten een 5,1. 49% geeft een voldoende (>5) .

Van de 23 huishoudens met een appartement  krijgt diftar  een gemiddeld cijfer van 4,2. Slechts 36% geeft een voldoende ( >5)

58% vond de communicatie goed en 57% van het totaal kon zich vinden in de uitvoering.

Voor appartementen was voor communicatie ook 57% maar voor uitvoering slechts 13%.

35% van het totaal aantal respondenten denkt te besparen, terwijl 40% denkt duurder uit te zijn. 25% denkt financieel gelijk te blijven of weet het nog niet omdat men het overzicht nog niet heeft en/of de container nog niet aan de weg is geplaatst.

Van de respondenten met een appartement denkt slechts 22% te besparen, terwijl 48% denkt duurder uit te zijn. 30% denkt financieel gelijk te blijven of weet het nog niet omdat men het overzicht nog niet heeft en/of de container nog niet aan de weg heeft geplaatst.

De volgende opmerkingen/verbeterpunten kwamen vaak voor:

  • Regel voor invoering eerst alles goed, zoals PMD/GFE containers bij appartementen en luiercontainers.

  • Betere informatie;  in welke container moet welk afval in;  meer duidelijkheid over de financiële gevolgen en afwikkeling; ook duidelijk maken wat de financiële gevolgen zouden zijn bij niet invoering van Diftar.

  • Minder vaak container restafval ( auto rijdt nu vaak voor niets, brengt extra kosten met zich mee ) en vaker ledigen GFT en PMD container

  • Ook invoering van papiercontainer

  • Meer inzamelpunten grof vuil

  • Zorgen om meer dumpen afval en meer restafval

  • Velen hebben container restafval nog niet aan de straat gezet.

  • Digitaal inzicht in Diftarsysteem m.b.t. aantal ledigingen, zodat men zelf inzicht heeft.

  • Andere containers , behalve restafval, zoals PMD, textiel etc. open bij sorteerstraat. Dus zonder pasje.

voor het volledig rapport, klik HIER

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.