21 oktober 2022

Steun voor klein windmolen op de boerderij

CDA wil kleine windmolens in het land- en tuinbouwgebied. In het agrarisch gebied worden op heel veel daken zonnepanelen geplaatst. Zonnepanelen leveren veel en goedkope energie als de zon volop schijnt. In de zomer is er meer dan voldoende stroom, in de winter moet er veel stroom worden ingekocht. Een kleine windmolen kan ervoor zorgen dat ook in de wintermaanden voldoende stroom voor eigen gebruik kan worden opgewekt.

In de gemeente Emmen is het plaatsen van kleine windmolens in het land- en tuinbouwgebied niet toegestaan. Terwijl kleine windmolens met een ashoogte van 15 meter ruimtelijk goed kunnen worden ingepast in het agrarisch gebied. In de gemeenteraad van Emmen hebben het CDA, de VVD en LEF!(nu niet meer in de gemeenteraad) bij de begrotingsvergadering in 2021 al aandacht gevraagd voor het plaatsen van kleine windmolens. Het College gaf een jaar geleden aan bezig te zijn met een ruimtelijke analyse maar heeft nog geen beleid gemaakt. CDA Emmen gaat daarom in de volgend raadsvergadering een motie indienen om een beleidsnotitie op te stellen die het plaatsen van kleine windmolens in het land- en tuinbouwgebied in de gemeente Emmen mogelijk maakt. Deze motie wordt op dit moment mede ingediend door 50PLUS, VVD, GroenLinks en SP.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.