22 juli 2022

Stikstof Dossier

Stikstof dossier

CDA Emmen steunt de boeren en spreekt van een valse start.

Op 10 juni jl. zijn de brieven van minister van der Wal en minister Staghouwer naar de 2de Kamer gestuurd en daarmee kwam het kabinet met de stikstofplannen naar buiten. Kort samengevat is de boodschap als een mokerslag binnen gekomen. Allereerst bij de boerengezinnen. In de afgelopen dagen en weken hoorden we veel boosheid en ongeloof. Ook is er veel radeloosheid. Waar soms al generaties het land bewerken en een bedrijf met passie wordt gerund, wordt door een kaartje met kleurtjes zomaar een streep gezet. “Dit kan toch niet zomaar” hoor je veelal! Het is ongehoord en zonder compassie. Dit is niet zoals wij met elkaar in dit land willen omgaan en niet de manier om tot oplossing te komen voor een breed maatschappelijk probleem.

Het is een slecht kaartje
Het kaartje, 
onderdeel van de brief van minister van der Wal, moet van tafel. De poging in een kaartje de opgave samen te vatten is wat ons betreft mislukt. Daarbij geeft het kaartje ook een onjuist beeld waar nu precies per gebied de uitdaging zit. In plaats van duidelijkheid zijn er heel veel vragen!  En daarom moeten wij bijsturen, heel stevig!

In Drenthe wordt er op het stikstofdossier goed samengewerkt. Nadrukkelijk willen we meer aandacht voor innovatie, een perspectief voor onze boeren en duidelijkheid voor de Pas-melders. Dat er voor boeren die te goeder trouw hebben gehandeld nog steeds geen oplossing is, is een schande! Zo kan het niet goedkomen.

De stikstofuitstoot ontkennen wij niet. Die moet naar beneden. De uitspraak van de Raad van Staten dwingt ons ertoe. De afspraak was wel dat alle sectoren bij zouden dragen in die reductie. Daarom vinden wij dat er een taak is. We moeten met elkaar Den Haag, de komende weken, scherp houden. Deze stikstofaanpak moet van tafel! We vragen om een eerlijke aanpak, waarbij het instrumentarium ruimhartig beschikbaar is.

Daarom hebben we ook in Drenthe en Emmen een taak. We kunnen niet accepteren wat nu voorgelegd is.  Bijsturen moet en kan, omdat de aanpak gebiedsgericht moet. Wij zullen en willen juist daarover het gesprek voeren met onze boeren en belanghebbenden!

Het Drentse landschap kan niet zonder boeren en niet zonder natuur. Wij allemaal kunnen niet zonder voedsel.

Als we met een beetje Drentse nuchterheid naar het geheel kijken, dan is er juist in Drenthe ruimte voor natuur en landbouw. Zonder tegenstelling, weg van enkel de modellen, goed afgewogen. Wij vinden dat we daar voor moeten gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.