23 december 2018

Uitstel van betaling voor Wildlands

Zoals bekend verkeert Wildlands, onze Emmense dierentuin, in financieel zwaar weer. Het hele concept als belevenspark heeft niet het succes gebracht wat was voorspeld. En de hete droge zomer heeft natuurlijk ook niet meegewerkt.

Het College van B&W heeft het voornemen uitgesproken mee te werken aan uitstel van betaling voor het park, mits de andere betrokken partijen, zoals de Rabobank, Volker Wessels en de WMD dat ook zouden doen.

Aan de Raad, en dus ook aan ons als fractie, is gevraagd daarover onze wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Zo staat het in de Gemeentewet beschreven. Eigenlijk is dan de vraag: vindt u dat als Raad goed. 

Ja; de CDA fractie vindt dat goed. Want als je dat niet doet is nu meteen einde oefening. En dat wil denken wij niemand. Geef het park een aantal maanden de tijd om de boel op orde te krijgen en een goed plan (een business case heet dat tegenwoordig) voor de toekomst te maken.

Dat het plan de gemeente Emmen hoe dan ook nog wel extra geld gaat kosten is wel duidelijk. Hoe en hoeveel? Daar zullen de komende maanden nog wel de nodige gesprekken over gevoerd moeten worden. 

Maar wat de “wensen en bedenkingen” betreft: we hebben maar één wens. Dat ons park blijft bestaan en een parel in Emmen blijft. Want Emmen zonder dierentuin; dat wil niemand. 

Auke Oldenbeuving ( CDA fractievoorzitter)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.