28 juni 2020

Van het bestuur

We gaan de goede kant op, maar in de coronatijd waar wij nu in zitten, is het nog steeds niet wenselijk om fysiek bij elkaar te komen. Beperken van de verspreiding van het coronavirus doen wij immers samen, met elkaar. Dit betekent voor alle lagen van het CDA dat wij ons aan de richtlijnen houden en voorlopig geen bijeenkomsten, ledenvergaderingen of andere evenementen fysiek organiseren.

Uiteraard blijft de wens bestaan om een Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren. Dit zou digitaal georganiseerd kunnen worden. Binnen de ‘normale’ wettelijke kaders is dit niet mogelijk. Inmiddels is er een noodwet aangenomen die deze problemen wegneemt. De wet geeft tijdelijke voorzieningen, waardoor de continuïteit van verschillende juridische processen gewaarborgd blijven. Ook diverse tijdelijke voorzieningen voor vergaderingen en verslaglegging, zoals de jaarrekening, secretarieel verslag en begroting van onze afdeling vallen hieronder.

Het bestuur van de CDA-afdeling Emmen heeft in haar vergadering op 27 mei 2020 het secretariële jaarverslag vastgesteld, evenals de financiële jaarstukken. De kascommissie zal de boeken nog controleren en de ALV voorstellen om het bestuur decharge te verlenen bij goedkeuring van de stukken. Vanwege Covid-19 kunnen wij nog geen Algemene Ledenvergadering fysiek plannen voor 1 juli 2020, vandaar dat het bestuur gebruik maakt van de noodwet om de daadwerkelijke vaststelling van de jaarrekening, de begroting en het secretarieel jaarverslag  met 4 maanden uit te stellen naar de eerstvolgende ALV die in oktober plaatsvindt. Waar wij ook de advies lijst voor de 2e kamer verkiezingen zullen gaan vaststellen namens afd. Emmen.

Wij hopen dat u dan in grote getale aanwezig zult zijn.

Anne-Marie Eilering (voorzitter a.i.)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.