12 juli 2022

Gebruik Nederlandse vlag bij Boerenprotest

Steeds vaker ziet de fractie van het CDA in het straatbeeld het gebruik van een omgekeerde Nederlandse vlag als uiting van steun aan het Boerenprotest. Meerdere huizen voeren deze vlag in aantallen als ware het bevrijdingsdag.

De fractie van het CDA is dit gebruik van de Nationale driekleur in het verkeerde keelgat geschoten. Net als vandaag ook onze ridder Militaire Willems-Orde, de majoor Kroon, is het bewust verkeerd hijsen van de Nederlandse vlag wat ons betreft een directe belediging voor de duizenden veteranen, militairen, burgers, agenten, brandweermannen en alle anderen die in dienst van de Staat der Nederlanden het allerhoogste offer hebben gebracht.

Laat een ding duidelijk zijn, de fractie van het CDA heeft álle begrip voor de onmacht, uitzichtloosheid of woede die agrarische ondernemers voelen op dit moment. Onlangs is wat dat betreft in onze raad ook een motie van onze hand aangenomen. Echter, deze gevoelens rechtvaardigen in onze ogen niet het gebruik van onze vlag op deze wijze.

Het gebruik van de vlag grijpt me als burger, maar nog meer als officier van de Koninklijke Landmacht bd. erg aan. Ik kan me erg goed inleven in de gevoelens die het oproept bij een ieder die met trots hebben gevochten met onze vlag op zijn of haar mouw.

De fractie van het CDA verzoekt u daarom om op gepaste wijze richting de inwoners van onze gemeente onze zorgen kenbaar te maken, om respectvol om te gaan met de Nederlandse vlag als respect wat deze voor velen in onze samenleving betekent.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie,

Henk Middendorp, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.