28 december 2021

Houders Wmo-pas gratis gebruik laten maken van het openbaar vervoer

Het CDA Tynaarlo vindt eenzaamheid een van de grootste sluimerende problemen die ouderen parten speelt. We hebben daarom onderstaande vragen aan ons college gesteld:

Geacht College,

Wij lazen dat de Groninger gemeente Westerkwartier een proef start met betrekking tot  gratis reizen met het openbaar vervoer. Deze proef is bedoeld voor een groep Wmo-reizigers. Het doel van de proef is om inwoners met een Wmo-pas (mede) gebruik te laten maken van het openbaar vervoer wanneer dat kan.

De proef houdt in, dat Inwoners met een Wmo-pas gedurende het eerste half jaar van 2022 het openbaar vervoer kunnen uitproberen. Het is duidelijk dat niet iedereen met een Wmo-pas aan deze proef mee kan doen. Daarom is er een groep inwoners geselecteerd die zonder hulpmiddelen reist, zonder begeleiding en jonger is dan 80 jaar.

Wmo-pas houders die onder de hiervoor genoemde criteria vallen hebben zich voor de proef  kunnen inschrijven. Een aantal van 28 personen doet aan  deze proef mee.

De deelnemers aan deze proef houden tijdens de proef hun Wmo-taxipas. Hierdoor kan de deelnemer zelf bepalen op welke manier hij reist: met de taxi of met het openbaar vervoer. Ook ontvangt iedere deelnemer een extra pas. Hiermee kan iemand meereizen om te helpen, maar ook voor de gezelligheid.

De reden om de proef te starten is dat Inwoners  meer vrijheid krijgen om te kiezen op welke manier ze willen reizen. Ook kunnen zij zelfstandiger reizen. Het past bij een preventieve aanpak waarbij zoveel als mogelijk uitgegaan wordt van eigen kracht van inwoners. Zoals bekend, zal er de komende jaren een grote toename in de groep 80-jarigen zijn. Om te zorgen dat het Wmo-vervoer voor iedereen toegankelijk blijft, wordt onderzocht of het openbaar vervoer voor een deel van de groep inwoners met de genoemde pas een extra mogelijkheid is.

Wij denken dat wanneer mensen kunnen reizen het er mede toe kan leiden dat eenzaamheid deels teruggedrongen kan worden. Men kan daarbij ook de eigen regie behouden.

Het leek ons goed om de hiervoor genoemde proef onder uw aandacht te brengen en vragen u om de uitkomsten  van dit onderzoek in de gaten te houden. Wellicht kan de uitkomst van de proef een reden zijn om te zijner tijd de mogelijkheid van het al dan niet invoeren van een Wmo-ov pas ook  in onze gemeente te overwegen.

Met vriendelijke groet,

De CDA-fractie in de gemeente Tynaarlo

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.