02 oktober 2019

Veiligheid Kindcentrum Groote Veen

Na diverse klachten uit de wijk Groote Veen te Eelde was voor ons de maat vol. We hebben, voor de vierde keer, het college gevraagd zo snel als mogelijk actie te ondernemen om de veiligheid van de kinderen en de bewoonbaarheid van de inwoners van de wijk Groote Veen te verbeteren. 

Hier onze brief:

 

Geacht college,

Wij zijn wederom benaderd door diverse verontruste ouders en bewoners van de wijk Groote Veen te Eelde. Ze maken zich nog steeds grote zorgen over de verkeersveiligheid en parkeerproblematiek rondom de nieuwe basisschool. 

Parkeren 

In uw reactie dd. 6 juni 2019 betitelt u de parkeerchaos als ongemak, het is vervelend voor ouders en omwonenden en u neemt de situatie verder voor wat het is. De scholen zijn in uw ogen verantwoordelijk voor het aanspreken van de ouders om toch maar op de fiets te komen want, citaat: “het gehele plangebied is conform geldende normen en eisen”, dus aan de gemeente ligt het niet. 

In onze ogen loopt u, door te verwijzen naar: “het voldoet aan de regels”, voorbij aan uw zorgplicht tot het voortdurend veilig en duurzaam ingericht te houden van de openbare ruimte, ook in een tijdelijke situatie. 

Er wordt inmiddels geparkeerd in groenstroken, bermen, voor opritten van bewoners en de “kiss en ride strook” wordt door wijkbewoners gebruikt voor lang parkeren en is dus niet bruikbaar. Het forensenverkeer van de wijkbewoners conflicteert met deze parkeerbewegingen. 

De kinderen worden geacht zich lopend en fietsend, in ochtend en middag, door bovenstaande situatie heen te worstelen. Een zeer onveilige situatie. 

1.     Bent u het met ons eens dat, naast het verwijzen richting de schoolbesturen, u een verantwoordelijkheid heeft in het gebruik en inrichting van de openbare ruimte gedurende deze tijdelijke, maar zeer onveilige situatie?

2.     Welke maatregelen zult u alsnog gaan nemen om de kinderen veilig naar school te laten gaan?

Fiets en voetgangersbrug

Sinds de oplevering van de voet- en fietsbrug staan op het brugdek twee barriers die de halve breedte van de brug blokkeren. (Zie bijlage) Al voor de zomervakantie is door de gemeente in een stuurgroep met de schoolbesturen aangegeven dat er een paaltje op de brug zal worden aangebracht. Nu, maanden later, is dit paaltje nog steeds niet aangebracht. Doordat slechts de halve breedte van de brug beschikbaar is wordt er aan beide zijden van de brug gewandeld en gefietst, dit levert niet zelden gevaarlijke situaties op waarbij fietsers zich in volle vaart zich, aan beide zijden van de barriers, langs de voetgangers moeten wringen. 

3.     Wanneer zal de gemeente de barriers vervangen voor een deugdelijke oplossing zodat de brug veilig en in zijn volle breedte bruikbaar is?

Wij zien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.