19 januari 2022

Voortgang Hof van Paterswolde?

De fractie van het CDA Tynaarlo maakt zich (wederom) grote zorgen over de voortgang van het Hof van Paterswolde. 

Vandaag stelden we onderstaande vragen:

Geacht College,

De fractie van het CDA Tynaarlo maakt zich grote zorgen over de voortgang van het burgerinitiatief “Het Hof van Paterswolde”. Zoals u weet zij wij voorstander en aanjager van het bouwen en wonen, leven en zorgen voor elkaar in hofjes binnen de gemeente Tynaarlo. Vanuit deze aanjagersrol hebben we structureel overleg met de diverse initiatiefgroepen.

Vanuit meerdere uitlatingen richting de initiatiefgroep en formele toezeggingen aan de raad hanteren wij het standpunt dat, wanneer de technische en planologische voorbereidingen door de initiatiefgroep, in samenwerking met uw ambtenaren, tijdig zijn afgerond, dat het AZC eerste helft 2023 zal vetrekken zodat de “Bladergroenlocatie” beschikbaar komt voor de bouw van “Het Hof van Paterswolde”.

Juist over deze voorbereidingsperiode maken wij ons grote zorgen. Een tijdpad:

15-12-2020:     Raadsvergadering, Motie 2020.11 – Ouderenhuisvesting, unaniem aangenomen

09-03-2021:     Brief B&W aan de fractie van het CDA:

“Wij hebben een positieve grondhouding voor ouderenhuisvesting op de locatie Bladergroenschool en gaan, mede op indringend verzoek van uw raad, hierover de verkoop/realisatiegesprekken aan met St. Knarrenhof”

10-03-2021:     Bericht AZC tijdelijk in Bladergroenlocatie

25-04-2021:     1e teamoverleg met ambtenaren

20-05-2021:     2e teamoverleg met ambtenaren

25-06-2021:     3e teamoverleg met ambtenaren

19-07-2021:     1e keer aanbiedingspakket van de initiatiefgroep naar gemeente

02-09-2021:     2e keer aanbiedingspakket van de initiatiefgroep naar gemeente

Tot op heden heeft de initiatiefgroep geen inhoudelijke reactie gekregen op de met u besproken en tweemaal ingediende plannen. Ogenschijnlijk ligt de behandeling dus reeds een half jaar stil.

Gelet op de doorlooptijd van een bestemmingplanprocedure en de geplande start bouw medio 2023 maakt dat wij u op dit moment de volgende vragen willen stellen:

  1. Herkent u zich in het geschetste tijdpad en het feit dat de behandeling van het plan nog niet tot een reactie richting initiatiefgroep heeft geleid? Wat is hier de reden van?
  2. Mocht het gaan om een ambtelijk capaciteitsvraagstuk vragen wij ons af of externe inhuur reeds is overwogen? We spreken hier immers over een door de raad specifiek geprioriteerde ontwikkeling.
  3. Bent u bekend met het Impulsteam Wonen van de provincie Drenthe? Zij hebben de opdracht om namens de provincie Drenthe meer, andere en betere woningen in Drenthe te realiseren. Dit doen het team door gemeenten, corporaties, marktpartijen en inwoners te ondersteunen in de ontwikkeling van hun plannen.
  4. Heeft u reeds contact met de provincie tot ondersteuning door het Impulsteam?
  5. Bent u bereid om de initiatiefgroep zelf het bestemmingsplan en aanverwante documenten te laten schrijven? Dit zou binnen dit dossier een aanmerkelijke verlichting van de werkdruk kunnen betekenen.
  6. Kun u ons tenslotte een planning presenteren waaruit blijkt dat, apart van rechtelijke procedures, er medio 2023 begonnen kan worden met het bouwen van het “Het Hof van Paterswolde”?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie,

Henk Middendorp, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.