Speerpunten

Tien punten voor Tynaarlo’s Toekomst” genoemd
1.    Een transparant gemeentebestuur dat naast de burgers staat.
2.    Een gezonde financiële positie met minimale lastenverzwaring.
3.    Inzetten op banen door middel van innovatie met extra aandacht voor de vrije-tijdseconomie (ondernemersloket).
4.    Terug naar de menselijke maat. Schaalvergroting is niet altijd het antwoord.
5.    Veilige fietsroutes rond de dorpen en naar school
6.    Stimuleren van actieve wijk- en dorpsraden en noaberschap
7.    Een sterke agrarische sector in harmonie met de omgeving
8.    Voldoende woningen voor starters en levensloopbestendige nieuwbouw
9.    Breedtesport voor iedereen die dat wil
10. Breed inzetten op verduurzaming onder meer door energiemaatregelen (actieve voorlichting richting inwoners en bedrijven)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.