Justitie & veiligheid

Veiligheid is en blijft één van de kerntaken van de overheid. Mensen moeten veilig zijn in hun directe leefomgeving; onbedreigd door geweld, inbraak, overlast of zelfs terreur. Jarenlang was er sprake van toenemende criminaliteit. De trend leek nauwelijks te keren. Intussen is duidelijk geworden dat er met een gericht beleid wel degelijk iets tegen die ontwikkeling te doen is. Ook de komende jaren blijft het CDA zich inzetten voor een vermindering van de criminaliteit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.