Het kabinet heeft onlangs geld beschikbaar gesteld via een stimuleringsregeling om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen te bevorderen. Er is namelijk een groeiende behoefte aan vernieuwende vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Deze ontwikkelingen worden echter tegengewerkt door allerlei regels voor corporaties. Dat moet anders, vindt het CDA. Daarom heeft de woordvoerder wonen Erik Ronnes tijdens een debat over de woningmarkt een motie ingediend, waarin hij de regering oproept om hierover met de woningcorporaties in gesprek te gaan. Samen moeten ze op korte termijn de betreffende regelgeving gaan screenen en waar nodig snel met aanpassingen komen. Die motie is aangenomen.

Ronnes: “Er zijn veel goede en vernieuwende ideeën als het gaat om het combineren van wonen en zorg. Bijvoorbeeld door bestaande, leegstaande gebouwen als scholen of kerken om te bouwen tot wooneenheden, zodat mensen goed kunnen wonen en daarnaast de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. Ik ben dan ook blij dat ministers de Jonge en Ollongren een stimuleringsregeling in het leven hebben geroepen. Maar als dit niet te combineren valt met de bestaande regelgeving komt dat niet van de grond. Die knelpunten moeten snel opgelost, ik ben dan ook blij dat mijn motie is aangenomen.”

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een groeiende behoefte is aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren, waaronder geclusterde woningbouw met opschaalbare zorg;

constaterende dat daarvoor recentelijk ook middelen beschikbaar zijn gesteld via een stimuleringsregeling;

overwegende dat wordt vergeten dat regelgeving voor toegelaten instellingen volkshuisvesting (corporaties) deze ontwikkeling juist tegenwerkt of bemoeilijkt;

verzoekt de regering om op korte termijn de betreffende regelgeving in overleg met de woningcorporaties te screenen en waar nodig snel met aanpassingen te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.