Als het gaat om de aardbevingen in Groningen is er sprake van een papieren werkelijkheid en de harde realiteit voor de inwoners. Dat constateerde CDA-woordvoerder Agnes Mulder tijdens het debat over de aardbevingsschade met premier Rutte en de ministers Wiebes en Olongren. Zij wilde dan ook graag van de premier weten met welke boodschap het kabinet deze week het gesprek ingaat met de Groningers. “Gaat het kabinet onderhandelen met Groningen woensdag of gaan jullie samen met Groningen de problemen  oplossen?”
 
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaf het advies om de gaswinning sneller af te bouwen, sneller te versterken, en te komen met een crisisaanpak om versterking en schadeafhandeling onafhankelijk en door één organisatie te laten uitvoeren. Via een motie riep Mulder het kabinet op om dit advies op te volgen. Ook riep ze het kabinet op de Kamer over de voortgang van ieder onderdeel van het advies te informeren voor het komend overleg over Groningen en vervolgens ieder kwartaal. Minister Wiebes heeft aangegeven dat het kabinet gaat onderzoeken wat nodig is om de gaswinning in Groningen al komend jaar te verlagen tot maximaal 12 miljard kubieke meter, zoals het SodM adviseert. Hij gaat ‘in kaart brengen hoe een wereld met minder dan 12 miljard kuub eruit ziet, wat dat betekent en welke offers je daarvoor moet brengen’. Hij hoopt nog deze maand met voorstellen te kunnen komen, die dan eind juli nader moeten zijn uitgewerkt.
 
Eén loket voor agrariërs
Ook veel agrariërs hebben het moeilijk door de aardbevingen, hun problemen zijn specifiek en complex. De agrarische tafel adviseert daarom een eigen aanpak met één loket, waarbij specifieke agrarische expertise ingezet wordt. In een tweede motie riep Mulder daarom de regering op ervoor te zorgen dat de agrarische tafel en het agroteam van experts een adviserende rol krijgen, ook bij de behandeling van individuele complexe zaken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.