“Gemeenten zijn de sleutel tot succes om de problemen op de woningmarkt op te lossen”, aldus Erik Ronnes.

Minister Ollongren moet gemeenten een centrale rol geven bij de uitvoering van de Nationale Woonagenda. Die oproep deed CDA-woordvoerder Erik Ronnes dinsdag tijdens een debat met de minister. De minister presenteerde deze agenda vorige week, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ( VNG) liet weten geen handtekening te hebben gezet onder de plannen van de minister. In een reactie stelden zij dat het niet goed te doen is om nu al in te stemmen met de Woonagenda, omdat in veel gemeenten de collegeonderhandelingen nog aan de gang zijn. De VNG wil met nieuwe colleges het gesprek aangaan met het kabinet, zonder vooraf bepaalde agenda.

Ronnes: “Het kan niet zo zijn dat de minister met een Woonagenda komt die gemeenten niet steunen. Zij moeten er ten slotte voor zorgen dat er meer en betaalbare woningen worden gebouwd. De huidige problemen op de woningmarkt moeten worden aangepakt. Gemeenten hebben de sleutel tot succes in handen.” Volgens het CDA moeten gemeenten een centrale rol krijgen bij de uitvoering van de plannen voor extra en versnelde woningbouw. Minister Ollongren steunde de motie van Erik Ronnes en onderschreef zijn pleidooi om gemeenten volwaardig mee te laten doen.

Bouwen en verduurzamen

Er zal de komende jaren flink bijgebouwd moeten worden, om het tekort aan woningen terug te dringen. Daarbij zal ook duurzaamheid een rol spelen, want op het gebied van het duurzamer maken van woningen heeft het kabinet ambitieuze plannen. Ronnes was benieuwd in hoeverre die duurzaamheidsplannen invloed hebben op de woningen die bijgebouwd gaan worden. Het zou immers tot vertraging kunnen leiden, of tot minder woningen, waardoor het woningtekort blijft bestaan. Hij vroeg daarom via een motie aan het kabinet om het effect van die duurzaamheidsplannen op de nieuw te bouwen woningen in kaart te brengen.

Vliegkamp Valkenburg
Tot slot richtte Ronnes zich op de bouwlocatie van voormalig vliegkamp Valkenburg, als voorbeeld waarbij het Rijk iets kan betekenen om de woningbouw te versnellen. De feitelijke bouw van woningen verloopt daar stroperig, terwijl het aantal woningzoekenden in de regio groot is. Daarom verzocht hij de minister om het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) opdracht te geven constructief en doortastend een bijdrage te leveren aan de spoedige realisatie van de bouwlocatie Valkenburg. Het is volgens Ronnes daarbij belangrijk dat het RVB niet alleen kijkt naar winstmaximalisatie, maar ook naar maatschappelijk rendement. Mede namens staatssecretaris Raymond Knops gaf de minister aan dit voorstel te steunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.