Hoe zorgt minister Ollongren ervoor dat ook voor kwetsbare groepen zoals ouderen met een AOW en mensen met middeninkomens, de energievoorziening betaalbaar blijft? Deze vraag stelde CDA woordvoerder Wonen Erik Ronnes, tijdens een debat over de stijgende energierekening van huurders.

De aanleiding voor dit debat was een bericht van de NOS waarin gesteld werd dat het kabinet een te rooskleurige schatting heeft gemaakt van de energierekening van de komende jaren. De NOS citeerde de Vereniging Eigen Huis, die verwacht dat de energiebelasting van zo'n €570 dit jaar groeit naar ongeveer €835 in 2021. Ronnes: “Dit heeft ook betrekking op ouderen die altijd zuinig zijn geweest met hun energieverbruik en gezinnen met middeninkomens. Die zien nu hun kosten stijgen door verhogingen van energiebelasting en de opslag duurzame energie. Zij maken zich grote zorgen over de betaalbaarheid van hun woning in de toekomst.”

De berekeningen van het kabinet gaan uit van enerzijds een hogere belasting op gas maar anderzijds de aanname dat mensen steeds meer energiezuinige apparaten gebruiken. Ook worden huizen beter geïsoleerd. Ronnes: “De aanname voor de berekeningen zou kloppen als huishoudens inderdaad de komende jaren hun koelkasten en wasmachines gaan inruilen voor zuinigere modellen, terwijl de oude nog niet kapot zijn. Maar dat is zeer de vraag. Voor veel mensen in de huursector geldt dat zuinigere modellen financieel niet altijd binnen handbereik liggen.” Minister Ollongren was het met Ronnes eens dat in ieder individueel huishouden niet altijd de financiële mogelijkheden bestaan om nieuwe, energiezuinige apparaten aan te schaffen. Maar volgens haar gaat de algemene trend wel naar een zuiniger energieverbruik.

Huurders kan niet zoveel verweten worden, want die zijn in hoge mate afhankelijk van woningcorporaties en (particuliere) huisbazen. Daarom deed Ronnes de suggestie om via het puntensysteem de duurzaamheid mee te wegen in de huurprijs, nog meer dan al wordt gedaan. Daarmee kunnen eigenaren van huurwoningen worden geprikkeld om de nodige aanpassingen te doen, omdat ze anders minder huurinkomsten zullen ontvangen. Volgens de minister wordt al rekening gehouden met de energieprestatie van de huurwoning. Maar in het kader van alles wat nu bij die Woonagenda en bij het klimaatakkoord moet gebeuren, wil zij best bekijken of aanscherping of aanpassing daarvan een effectief instrument zou zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.