Het lijkt er steeds meer op dat Nederlanders binnenkort rente moeten gaan betalen over hun spaargeld. Zeker nu de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag heeft besloten om, geheel volgens de verwachting, de depositorente verder te verlagen van -0,4% naar -0,5%. Dit doet de ECB om de economie in Europa aan te jagen, maar het gevolg is ook dat banken meer moeten betalen voor overtollig kasgeld. Dat zorgt er weer voor dat deze kosten waarschijnlijk worden doorberekend naar Nederlandse spaarders.

Daarom heeft CDA-Kamerlid Erik Ronnes Kamervragen gesteld aan minister Wopke Hoekstra van Financiën. Ronnes: “Het voelt voor mensen die gewoon netjes hun spaargeld op de bank hebben staan, dat zij hiervoor een boete moeten betalen. Dat is natuurlijk ongehoord. Ik wil daarom weten hoe we spaarders hier tegen kunnen beschermen. Bijvoorbeeld met een verbod op een negatieve spaarrente.”

--

Schriftelijke vragen van het lid Ronnes (CDA) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Negatieve spaarrente voor consumenten lijkt onvermijdelijk’
 
1. Heeft u kennisgenomen van het bericht in het Financieele Dagblad van 9 september 2019: ‘Negatieve spaarrente voor consumenten lijkt onvermijdelijk’? 1)

2. Hoe beoordeelt u het scenario dat burgers wellicht binnenkort moeten betalen om spaargeld te stallen bij een bank?

3. Hebt u kennisgenomen van het verbod op een negatieve spaarrente zoals dat in België geldt? Zo ja, ziet u een dergelijk verbod ook als mogelijke maatregel voor Nederland om daarmee Nederlandse spaarders te beschermen tegen de negatieve effecten van de lage rentestand?

4. Indien u dit niet als een mogelijke oplossing ziet; wat bent u van plan te doen aan een mogelijke negatieve spaarrente voor consumenten? Bent u bereid onderzoek te doen naar een mogelijk verbod op negatieve spaarrente?

5. Ziet u mogelijke weglek-effecten van spaarders die hun spaargeld in België gaan stallen, wanneer de Nederlandse banken besluiten een negatieve spaarrente te hanteren? Zo nee, waarom niet?

1) fd.nl/economie-politiek/1315497/negatieve-spaarrente-voor-consumenten-lijkt-onvermijdelijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.