Democratie en betrokkenheid

  • De Raad van de Europese Unie moet zo vroeg en zoveel mogelijk transparantie geven van haar documenten, zodat nationale parlementen kunnen meepraten met Europese onderwerpen en zich hierover kunnen uitspreken in de nationale media. Dat vergroot de betrokkenheid van burgers en verbetert de controle op de besluitvorming
  • Europa moet burgers betrekken bij Europese politiek. De routekaart van Europa moet gebaseerd zijn op de ideeën van burgers
  • Wij vinden het dan ook belangrijk dat Europese burgers meer betrokken worden bij belangrijke beslissingen over de toekomst van Europa. Dat begint bij nationale politici, die hun kiezers meer mee kunnen nemen in hun afwegingen omtrent Europese vraagstukken en de doelen die zij daarbij voor ogen hebben.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.