Onderwijs en onderzoek

  • Het CDA vindt op het gebied van onderwijs de menselijke maat moeten worden gehanteerd en dus dicht bij burgers vorm moet krijgen. Dat betekent dat het een nationale bevoegdheid moet blijven
  • We willen investeren in onderzoek, innovatie en kennis, met als uitgangspunt "een leven lang leren"
  • Daarnaast moet Europa onderwijs in meerdere talen stimuleren. Zo kunnen mensen makkelijker over de landsgrens kijken, bijvoorbeeld bij het zoeken van een baan
  • De onderhandelingen over de Europese Blue Card (vergelijkbaar met de Amerikaanse Green Card) willen we nieuw leven inblazen en de regels hiervoor simpeler maken

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.