Energie

  •  Energieprijzen mogen binnen Europa niet gebruikt worden als industriepolitiek instrument. Meer en betere verbindingen tussen de energienetwerken in Europa zijn daarbij van belang
  • Europa moet zelfvoorzienend worden op het gebied van energie.  Meerdere leveranciers, meerdere landen en meerdere energiedragers zijn daarbij cruciaal voor een vrije markt met competitieve energieprijzen
  • De afhankelijkheid van aardgas uit Rusland kan beperkt worden door het ontwikkelen van meer Liquefied Natural Gas (LNG) terminals
  • Zo nodig kan de ontwikkeling van duurzame energie in een kopgroep opgezet worden
  • Terecht zet Europa in op het ontwikkelen van een 5G-netwerk en het bouwen van supercomputers, essentieel voor innovatie op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg, veiligheid en hernieuwbare energie
  • Het CDA wil dat het energieaanbod zo snel mogelijk koolstofarm wordt en in 2050 geheel koolstofvrij is. Daartoe moet er een vrije markt voor duurzame energie in Europa komen, met competitieve prijzen voor burgers en bedrijven
  • Daarbij moeten er meer financiële middelen worden vrijgemaakt om energienetwerken binnen Europa beter met elkaar te verbinden
  • CDA steunt de gemoderniseerde structuurfondsen waar de focus niet meer ligt op wegen aanleggen, maar op Europese meerwaarde, zoals investeringen in innovatie, het tegengaan van klimaatverandering, de energietransitie en ondersteunen van structurele hervormingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.