Klimaat

  • We willen dat Europa de klimaatdoelen van Parijs behaalt. Door deze Europese afspraken te maken kunnen we de doelen efficiënter halen
  • het CDA wil deze doelen bovendien op een sociale manier behalen. Daar kunnen de structuurfondsen voor worden ingezet
  • Het CDA wil een effectieve prijs op CO2 uitstoot op Europees niveau. Alleen dan kan het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) werken zoals het bedoeld is
  • De overgang naar een duurzame, circulaire economie brengt kansen mee. Europa moet belemmeringen wegnemen zodat het Europese bedrijfsleven die kansen volop kan benutten.
  • De broeikasgassen in Europa moeten fors naar beneden en we willen dat dit op een sociale manier gebeurt. Daartoe kunnen de structuurfondsen worden ingezet
  • Uitdagende Europese milieunormen maken de mobiliteit schoner, stiller en zuiniger. De lucht en scheepvaartsector zal een grotere bijdrage moeten leveren aan het behalen van milieudoelen dan tot nu toe het geval is
  • Het maken van afspraken over een vliegtaks in alle Europese landen is één van de instrumenten om dat te bereiken
  • Kijk voor meer standpunten over de energietransitie ook bij het kopje "Energie"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.