Organisatie en bestuur

  • Wij zijn tegen de maandelijkse verhuizing naar Straatsburg van het Europees Parlement. Dat is niet meer van deze tijd. Het kost veel geld en energie, dat beter aan andere zaken kan worden besteed
  • het Europees Parlement moet transparanter werken, vooral waar het gaat
    om de openheid over haar eigen bestedingen. Europarlementariërs uit alle lidstaten
    moeten verplicht worden om de besteding van onkostenvergoedingen te
    verantwoorden.
  • Wij willen de controle op de Europese besluitvorming versterken, zowel via de nationale parlementen als via het Europees parlement. Dit kan door besluiten uit de Raad eerder beschikbaar te stellen. Dan kunnen ook de nationale parlementen op tijd meelezen met te maken beslissingen en zo hun eigen ministers in de Raad beter controleren. Het is aan de nationale parlementen om de nationale regering voorafgaand aan de Raad ter verantwoording te roepen en zo nodig instructies mee te geven
  • Het CDA wil meer samenwerkingen met Europese kopgroepen, met strenge voorwaarden om mee te doen.Als we bereid zijn om onderlinge verschillen te accepteren, is het vanzelfsprekender om niet alle vraagstukken altijd met alle 27 lidstaten aan te pakken. Voor Nederland zien we een belang in nieuwe kopgroepen op het gebied van wetenschap, nieuwe technologie en digitalisering, klimaat en duurzaamheid, grensregio’s, veiligheid en (cyber)defensie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.