Beschermen wat van waarde is, daarom een sterk Europa

De wereld verandert in sneltreinvaart, en een sterke Europese Unie is van cruciaal belang om ons Europese waarden en welvaart in de toekomst te kunnen beschermen. Onze Europese manier van leven, in vrede, vrijheid en welvaart is geen vaststaand gegeven. We zullen moeten samenwerken om onze burgers te beschermen.

In het programma staat dat het CDA de komende jaren geen uitbreiding van de Europese Unie wil. ‘Zeker niet met Turkije, maar ook niet met andere landen. De Europese kernwaarden staan onder druk, en een pas op de plaats is nodig’, aldus Lijsttrekker Esther de Lange. Ook willen wij andere manieren van financieren introduceren. ‘We willen dat Europese subsidies voor een groot deel leningen worden, of in kleine delen worden uitgekeerd. Daarmee zorgen we dat landen veel voorzichtiger omspringen met het geld en dat het naar projecten gaat die een echte meerwaarde hebben.’ Voor een sterker Europa kiest de partij daarnaast voluit voor innovatie en ‘Made in Europe’. Met grootmachten als China en Amerika, moeten we als Europa één plan trekken en ‘Made in Europe’ als uitgangspunt nemen.

Het Europees verkiezingsprogramma is samengesteld door een programma commissie onder leiding van Pieter van Geel. Op het congres van 9 februari zijn amendementen van de CDA leden besproken en is het programma officieel vastgesteld.

Download het verkiezingsprogramma hier.

Esther de Lange

Woordvoerder: Economie, Euro en Energie

Esther zet zich in voor de handhaving van de begrotingsregels in de EU. Zonder gezonde overheidsfinanciën komt de stabiliteit van de Euro in het geding en dat raakt ons allen in Nederland. "Ook in Europa mogen wij de rekening niet doorschuiven naar volgende generaties."

Als woordvoerder energie werkt zij mee aan het opzetten van een vrije energiemarkt in Europa en de transitie naar een koolstofarme economie.

Jeroen Lenaers

Woordvoerder: Migratie en Sociale Zaken

Jeroen zet zich in voor een beter migratiebeleid gebaseerd op gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de EU-lidstaten. De vluchtelingen moeten evenredig over de 28 lidstaten verdeeld worden en de aanpak van mensensmokkelaars is van het grootste belang.

Verder werkt Jeroen aan een eerlijke en solidaire grensoverschrijdende arbeidsmarkt voor jong en oud.

Wim van de Camp

Woordvoerder: Transport en Internationale Handel

Wim is in het Europees Parlement verantwoordelijk voor het maken van de toekomstvisie voor het transport in Europa. Gelijke kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, goede aansluitingen en veiligheid in het Europese vervoer staan hoog in het vaandel. "Europa gaat nu nog te langzaam!"

Verder besteedt Wim veel aandacht aan TTIP, het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Verenigde Staten.

Annie Schreijer-Pierik

Woordvoerder: Landbouw, Milieu en Volksgezondheid

Annie zet zich in voor de leefbaarheid op het platteland door de ondersteuning van familie- en gezinsbedrijven en door ervoor te zorgen dat er genoeg ruimte blijft om te ondernemen. Verdere thema´s waar Annie zich voor in zet zijn volksgezondheid en dierenwelzijn, toekomstgericht milieubeleid voor alle sectoren en duurzame energie.

Lambert van Nistelrooij

Woordvoerder: Interne markt en Regionaal Beleid

Lambert wil concrete actie voor de Europese digitale interne markt. Consumenten die via internet producten kopen uit andere EU-landen zijn onvoldoende beschermd en hebben weinig vertrouwen in het betalingssysteem.

Verder werkt Lambert aan  een betere inzet van de EU fondsen voor Onderzoek en Regionale Ontwikkeling; waarvan Nederland ook profiteert in de herstellende Europese economie.

Meer weten over CDA Europa:

- Het team
- Nieuwsberichten
- Contact

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.