Kansen voor het klimaat

Het CDA heeft zich ingezet voor een effectief, duurzaam klimaatbeleid en het klimaatverdrag van Parijs, met als doel de wereldwijde opwarming te helpen beperken. De hervorming van het Europese systeem van handel in emissierechten (ETS), waar het CDA direct verantwoordelijk voor was, levert hieraan een belangrijke bijdrage. Het handelssysteem zorgt voor investeringen in klimaatvriendelijke technologieën. Bedrijven die investeren worden beloond en grootverbruikers, die geen klimaatvriendelijke koers varen, betalen meer.

Daarnaast zijn maatregelen nodig om energie-intensieve industrieën, die om technische redenen niet CO2-vrij kunnen produceren, te beschermen. Zo wordt voorkomen dat bedrijven naar China of de VS worden gedreven, waar ze vervolgens hetzelfde uitstoten, maar niets meer bijdragen aan onze economie. Daarom hebben we het aandeel gratis certificaten voor energie-intensieve bedrijven verhoogd.

Ook hebben we een innovatiefonds gecreëerd om de industrie te helpen met nieuwe ontwikkelingen die hoognodig zijn. Dit alles houdt banen binnen de Europese grenzen, bevordert innovatie én draagt bij aan de bescherming van het klimaat.

Esther de Lange was vanuit de industriecommissie medeverantwoordelijk voor dit dossier:

 Ik ben trots dat we een middenweg hebben gevonden voor een wet die een prijskaartje plakt aan CO2-uitstoot, maar ook moderne, innovatieve bedrijven in Europa houdt die zorgen voor veel banen.  

Ook zijn er bindende doelstellingen voor het tegengaan van CO2-uitstoot afgesproken voor personenauto´s en de transport-, de bouw-, landbouw- en afvalsectoren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.