Sterke landbouw, met hart voor familie- en gezinsbedrijven

Bureaucratie aangepakt

Steun aan jonge boeren

Biodiversiteit stimuleren

Ingezet voor eerlijke prijs

De bescherming en steun voor onze plattelandsgebieden en onze boeren, hoge voedselstandaarden en dierenwelzijn blijven prioriteit voor ons landbouwbeleid. Ons doel is boeren van buitensporige bureaucratie af te helpen. Onze boeren hebben meer ruimte nodig om op hun eigen manier bij te dragen aan duurzaamheid. We hebben daarom wetten aangenomen die biodiversiteit stimuleren. In de toekomst kunnen bijvoorbeeld honingplanten, silphia en olifantsgras worden gekweekt om als boerderij te ‘vergroenen’.

Ook heeft het CDA zich hard gemaakt voor meer steun aan jonge boeren. Er zijn hogere subsidies beschikbaar voor jonge landbouwers en deze worden beter op hun specifieke behoeften afgestemd. 

Familie- en gezinsbedrijven in onze landbouw zijn de ruggengraat van Europa. Ons voedsel is te belangrijk om over te laten aan import uit dubieuze landen of machtige multinationals. Wij pleiten in het Europees Parlement voor beschutting tegen de koude wind van de vrije markt en een eerlijke prijs voor onze producten.

“Generatievernieuwing is een groot probleem. De sector is onaantrekkelijk voor jongeren, terwijl ouderen hun bedrijven maar moeilijk willen of kunnen doorgeven. Zonder generatievernieuwing zullen we in de toekomst in steeds grotere mate afhankelijk zijn van voedselimport uit landen als de Verenigde Staten en Rusland. Het is essentieel om als Europeanen voor primaire levensbehoeften zelfvoorzienend te zijn” - Annie Schreijer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.