Ensuring all legal customs rules are met

Betere bescherming tegen dumping

Nieuwe antidumpingmaatregelen

Het CDA gelooft in open en eerlijke handel, maar is niet naïef. Daarom zijn we blij dat we erin geslaagd zijn nieuwe antidumpingmaatregelen in te voeren. Met deze nieuwe en verbeterde regels voor handelsbescherming kunnen we de uitdagingen in de wereldhandel beter het hoofd bieden. Als handelspartners zich niet aan de internationale spelregels houden, moeten we Europese producenten en werknemers wel kunnen beschermen.

Met de nieuwe regels die in 2017 zijn goedgekeurd, kan de EU dumping sneller en transparanter onderzoeken. Bovendien kunnen hogere tarieven worden opgelegd als productprijzen kunstmatig worden vervalst. Ook hebben we oneerlijke praktijken in het luchtverkeer aangepakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.