Eerlijke arbeidsmarkt

Detacheringsrichtlijn

Europese Arbeidsautoriteit

Keuzerecht voor grensarbeiders

Fondsen voor ontslagen werknemers

De afgelopen periode hebben we veel bereikt om de Europese arbeidsmarkt eerlijker te maken. Zoals de detacheringsrichtlijn, waarin we hebben gezorgd voor gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek om zo oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan en de oprichting van een platform tegen zwartwerken die door meer samenwerking tussen instanties problemen beter aanpakt.

Zulke Europese regelgeving staat of valt bij goede handhaving. De oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit waar het CDA een leidende rol in heeft, is daarom een belangrijk stuk in deze puzzel. Met deze autoriteit kunnen nationale arbeidsinspecties over grenzen samenwerken met andere arbeidsinspecties om grensoverschrijdende problemen aan te pakken.

We hebben een Europese Arbeidsautoriteit hard nodig. In de afgelopen 10 jaar is het aantal ‘mobiele werknemers’ verdubbeld: ongeveer 17 miljoen mensen werken momenteel in een ander land dan waar ze wonen of vandaan komen en dit zullen er in de toekomst alleen maar meer worden. Dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling, maar oneerlijke concurrentie en fraude zijn hierbij niet altijd goed genoeg aangepakt. Het is daarom cruciaal dat bijvoorbeeld onze Nederlandse arbeidsinspectie over de grens heen kan samenwerken met arbeidsinspecties uit andere landen om dit soort misstanden aan te pakken” - Jeroen Lenaers, rapporteur Europese Arbeidsautoriteit

Als CDA hebben we ons ook ingezet voor de vele grensarbeiders in Europa. Zij moeten bij werkloosheid kunnen kiezen in welk land ze hun werkloosheidsuitkering willen ontvangen. Grensarbeiders hebben vaak bijgedragen aan sociale zekerheidssystemen van zowel het woonland als het werkland. Door een keuzerecht kunnen grensarbeiders een weloverwogen besluit nemen over in welk land zij de grootste kans zien om snel weer aan de slag te gaan.

Dat Europa er niet alleen is voor de markt, maar juist ook voor de mensen laat het Europees Globaliseringsfonds zien. Dit fonds heeft als doel om ontslagen werknemers terug te laten keren op de arbeidsmarkt nadat ze werkloos zijn geworden als gevolg van een veranderende arbeidsmarkt door globalisering. Ook verschillende regio´s in Nederland hebben afgelopen periode kunnen profiteren van dit fonds om zo de ontslagen werknemers weer aan een baan te helpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.