Germany, Hesse, Frankfurt am Main, Euro sign in front of EZB

Stabilisatie van de eurozone

Overheidstekort gedaald

Strengere wetgeving voor rommelleningen

Het CDA heeft zich succesvol ingezet voor veel strengere wetgeving voor banken om het aantal rommelkredieten bij de banken terug te brengen. Banken moeten daarnaast veel meer buffers aanhouden om de belastingbetaler bij een volgende crisis beter te beschermen.

Door in te blijven zetten op budgettaire en structurele hervormingen lukte het de EU om de financiële en economische crisis, die de lidstaten hard trof, te boven te komen. Landen zoals Portugal (2014) en Cyprus (2016) hebben nu geen hulp vanuit de EU meer nodig en in alle lidstaten groeit de economie weer. Ook Griekenland bevindt zich op het pad naar herstel en heeft veel hervormingen doorgevoerd, maar staat nog wel terecht onder verscherpt toezicht.

Het solidaire beleid dat we in ruil voor economische hervormingen hebben uitgevoerd, heeft ertoe geleid dat de overheidsschulden in de EU-lidstaten gedaald zijn. De overheidstekorten in de eurozone daalde van gemiddeld meer dan 6% in 2009 naar minder dan 1% in 2018.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.