Container terminal in the harbor

Vrijhandel - goed voor Nederland en Europa

Vrijhandelsovereenkomst met Canada

Screening buitenlandse strategische investeringen

De vrijhandelsovereenkomst van de EU met Canada (CETA), die in werking trad in 2017, zorgt voor meer banen in de exportsector, maakt de invoer uit Canada goedkoper en draagt ​​bij tot meer beschikbare producten op onze markt. En de Europese milieu- en veiligheidsnormen blijven volledig van kracht. Het CDA werkt daarnaast hard aan andere vrijhandelsovereenkomsten met onder andere Japan, Singapore en Vietnam. 

De Europese Unie is één van de meest open economische regio's voor directe investeringen in de wereld. Dat is maar goed ook, want onze welvaart is hier sterk van afhankelijk. Maar we moeten voorkomen dat onze economie een “All-you-can-eat” wordt voor buitenlandse investeerders en we onze infrastructuur en innovatieve technologieën daarmee in de uitverkoop zetten. Het CDA heeft daarom gewerkt aan verplichte screening voor directe investeringen van buiten de EU in strategische industrieën, infrastructuur en belangrijke technologieën, zoals defensie, landbouw en landbouwgronden.

Vooral de Chinese investeringen in Europa baren zorgen. De afgelopen 10 jaar heeft China volgens sommige berekeningen meer dan 300 miljard euro geïnvesteerd in de EU. China wil koste wat kost de kennisachterstand op Europa verkleinen.

Nederland is zeer gebaat bij een open economie, vrijhandel is een kerncompetentie van ons en van oudsher een van de pijlers onder onze economie. Maar we moeten minder naïef zijn over de belangen van anderen op onze markt; het draait steeds vaker om geopolitieke invloed en macht en niet alleen maar een economisch verdienmodel.” - Wim van de Camp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.