Ik maak mij hard voor familie- en gezinsbedrijven

Zonder onze agrarische gezins- en familiebedrijven zou het platteland onbewoonbaar zijn. Familiebedrijven zorgen voor banen, voorzieningen en natuurbeheer op het platteland. Nog steeds telt Nederland 60.000 boeren en tuinders die er dagelijks voor zorgen dat wij kunnen waken over ons eigen voedsel. Zij zorgen er voor dat we voor onze voedselvoorziening niet afhankelijk zijn van anderen. Laten we de gezins- en familiebedrijven dan ook samen beschermen.

Dat is belangrijk met het oog op de alsmaar groeiende wereldbevolking die naar verwachting in 2050 uit 9 miljard mensen zal bestaan. Onze familie- en gezinsbedrijven zijn van groot belang om ook in de toekomst de voedselveiligheid en de voedselzekerheid voor al die mensen te kunnen waarborgen; niet alleen voor de Nederlandse bevolking maar ook voor de rest van de wereldbevolking van waaruit de vraag naar voedsel stijgt. Dat is ook precies de reden dat we moeten voorkomen dat macht en kapitaal in de vorm van multinationals onze voedselproductie in handen krijgen. Want als dat gebeurt dan verliezen we niet alleen de zeggenschap over ons voedsel, maar ook over ons platteland.

Ook het plaatsen van strenge nationale natuurregels bovenop Europees natuurbeleid onder het mom van Natura 2000 zorgen er voor dat steeds meer Nederlandse boeren in hun bedrijfsvoering worden beperkt. Het instellen van een ploegverbod en het ´vernatten´ van kostbare stukken landbouwgrond in Natura 2000-gebieden zorgen er voor dat sommige boeren geen kant meer op kunnen.

Om het voortbestaan van het familie-gezinsbedrijf te garanderen moet er, ook in Europa, nog veel werk worden verzet. De ketenpositie van de individuele boer moet worden verbeterd en de strenge implementatie van Natura 2000 in Nederland moet worden herzien. Die implementatie, welke ook door Eurocommissaris Frans Timmermans als problematisch is bestempeld, moet worden gewijzigd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.