Ik maak mij hard voor een eerlijke arbeidsmarkt

In Europa kampen we al jaren met een hoge werkloosheid. Deze komt voor in alle lagen van de bevolking. Niet alleen komen jongeren die net klaar zijn met hun studie moeilijk aan het werk, maar ook ouderen die hun baan verliezen, vinden vaak vanwege hun leeftijd niet zo gemakkelijk een nieuwe baan. Daarom maak ik mij samen met het CDA hard voor een eerlijke en solidaire arbeidsmarkt, voor jong en oud.

Zo staan door de "verzilverende" samenleving de verhoudingen tussen jonge en oudere generaties onder druk en door de relatief hoge werkloosheid komen de verhoudingen tussen werkenden en werklozen op scherp te staan. Mede als nasleep van de financieel-economische crisis lijkt de solidariteit tussen landen steeds verder af te brokkelen.

Ook is bij een hoge werkloosheid het risico op oneerlijke praktijken - denk aan de zogenaamde schijnzelfstandigheid of uitbuiting van buitenlandse werknemers - aanzienlijk groter. Daarnaast maken de grote verschillen op het gebied van sociale wet- en regelgeving tussen Europese Lidstaten het niet eenvoudig om een baan over de grens te vinden. Denk hierbij aan belemmeringen op het gebied van mobiliteit, fiscaliteit en sociale zekerheid.

Met het vrij verkeer van werknemers als grondbeginsel zou het voor werkzoekenden echter gemakkelijker moeten zijn om een baan in het buitenland te vinden. We moeten in Europa de grensoverschrijdende drempels verlagen en op den duur helemaal wegnemen, waardoor er gelijke kansen op werk zijn, ongeacht nationaliteit, leeftijd of geslacht. Ik zie dan ook met grote belangstelling uit naar de mogelijke nieuwe wetgeving op het gebied van grensoverschrijdend werken. Eurocommissaris Marianne Thyssen zal tegen het einde van het jaar haar plannen op dit terrein voorstellen.

Kortom, in Europa streef ik naar een eerlijke en solidaire grensoverschrijdende arbeidsmarkt, voor jong én oud!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.