Greece Begins The Deportation Of Refugees To Turkey

De buitengrenzen van de EU worden beter beschermd

Uitbreiding Frontex

Met de open binnengrenzen in het Schengengebied is een goede bescherming van onze Europese buitengrenzen onmisbaar. Het CDA heeft daarom gepleit voor meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor Frontex, de Europese grens- en kustwacht die de nationale autoriteiten aan de buitengrenzen ondersteunt. Deze inzet werd beloond: in aanvulling op de huidige taken zal Frontex binnenkort stresstests uitvoeren aan de buitengrenzen om crises zoals in 2015 te voorkomen. Bovendien kan Frontex straks op verzoek operationele steun verlenen aan de grenzen van buurlanden van de EU en de terugkeer van afgewezen asielzoekers organiseren. 

Het hoofdkwartier van Frontex krijgt veel meer medewerkers en er komt een snelle interventiemacht die binnen vijf dagen kan worden ingezet. Bij dit team komen 1500 mensen te werken die in speciale situaties, zoals een nieuwe migratiecrisis, onmiddellijk ingezet worden. Als een lidstaat de ondersteuning van Frontex weigert, maar er wel sprake is van een uitzonderlijk gevaarlijke situatie, kunnen de aangrenzende lidstaten tijdelijk grenscontroles aan de binnengrenzen uitvoeren. De primaire verantwoordelijkheid voor grenscontrole blijft bij de lidstaten.

Het aantal migranten dat illegaal de grens met de Europese Unie oversteekt, bereikte in 2018 het laagste punt sinds 2013 met ongeveer 150.000 geregistreerde illegale grensoverschrijdingen. Vergeleken met 2015, toen de migratiecrisis op een hoogtepunt was, is het aantal illegale overschrijdingen met 92 procent gedaald. Dat komt deels door betere grensbewaking.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.