Als student Theologie verloor ik mijn geloof in DUO*. Om dominee te worden volgde ik naast mijn studie een opleiding van de kerk. Te vergelijken met een student geneeskunde die coschappen loopt na vier jaar basisopleiding. Zodoende had ik recht op twee jaar extra studiefinanciering. Na mijn studie loste ik netjes iedere maand mijn studieschuld af.

Maar op een dag kreeg ik een brief van DUO. Mijn schuld bleek met vele duizenden euro’s gestegen. Of ik toch maar extra wilde aflossen.

Ik  belde geschrokken DUO. Men had het ICT-systeem vervangen en geen rekening gehouden met mijn dubbele opleiding. Het ICT-systeem veronderstelde dat ik veel te lang had gestudeerd. En daarom was mijn studiebeurs van de laatste twee jaar omgezet in een lening. Ten onrechte. Ik heb mijn schuld zo snel mogelijk afgelost.

*Tot 2010 heette de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Informatie Beheer Groep (IBG).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.