Duurzame samenleving

Minder energie, meer toekomst. Het CDA is voorstander van een duurzame, circulaire economie. De grote opgave voor de komende jaren ligt in het tegengaan van klimaatverandering. De beste manier om bij te dragen aan de beperking van klimaatverandering is door onze stad duurzamer te maken.

We nemen hierbij samen stappen in de overgang naar schone energie. Wij laten hierbij geen mensen in de kou staan. De overstap moet betaalbaar en haalbaar zijn. We helpen daarom, waar nodig, met de isolatie van je woning. We betrekken inwoners en ondernemers voordat we grote besluiten nemen en we zullen gemeentelijke plannen kritisch beoordelen.

Initiatieven vanuit inwoners en het bedrijfsleven die bijdragen aan de energietransitie juichen wij toe en moeten ondersteund worden.

 

Meer weten? Lees verder in ons verkiezingsprogramma of mail / bel ons.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.