Jurjen van der Wal

Fractie-ondersteuner

23 jaar | Student Rechtsgeleerdheid | Administratief medewerker | Keeper | Rutten

Goede verbindingen zijn voor mij van groot belang. Voor de bereikbaarheid van en naar de Randstad en het Noorden heeft het CDA  zich de afgelopen jaren ingezet voor de realisatie van de Lelylijn, met uiteindelijk een mooi resultaat. Daarnaast is de verbreding van de N50 een cruciaal punt op het gebied van de bereikbaarheid van en naar de polder vanuit de regio Zwolle. Hiervoor Blijft het CDA de verbinding zoeken met naburige overheden en de landelijke overheid.


Ook wil ik me  de komende periode inzetten voor een goede, maar vooral veilige en toegankelijke verbinding tussen de dorpen onderling en Emmeloord. Zoals  een buurtbus voor ieder dorp naar OV-knooppunten zoals Emmeloord, Ens, Marknesse en Lemmer. Voor het CDA is ook van groot belang dat ieder dorp ook ‘s avonds en in het weekend toegang heeft tot het OV.
 

Tot slot willen wij ons op het gebied van goede verbindingen inzetten voor een veilig buitengebied, denk hierbij aan het verbreden van wegen en het aanleggen van fietspaden, waar dit mogelijk is en noodzakelijk is.

Jurjen legt uit waar hij voor staat in deze film.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.