Voorzitter,

Dit is mogelijk gemaakt door het versneld vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Hiervoor wil ik dan ook onze gemeenteraad een compliment geven. Het voormalige schoolgebouw aan de Langelaan 4 te Surhuisterveen staat al een geruime tijd leeg.Er ligt een plan van de werkgroep wonen en zorg om dit perceel een nieuwe bestemming te geven middels het plan Knarrenhof. Een knarrenhof is een woonvorm voor ‘jonge’ ouderen en ‘oudere’ jongeren, die elkaar graag helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Het plan is om het voormalige schoolgebouw te slopen. 
Na de sloop van dit schoolgebouw worden er 25 levensloopbestendige woningen gerealiseerd met een gemeenschappelijk gebouw en inpandige bergingen. Door dit initiatief van de werkgroep “wonen en zorg” opgericht door de H&I en Plaatselijk belang van Surhuisterveen wordt woonruimte gerealiseerd en dit ondersteunen wij als CDA. Wij stemmen daarom ook in met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan “Langelaan 4 te Surhuisterveen, oftewel de Knarrenhof. Door hiermee in te stemmen kan de versnelde procedure in werking worden gezet. Bedankt voor u aandacht.

Sandra van der Ploeg, CDA Raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.