Een aantal weken geleden stond in diverse kranten het bericht dat Haitsma beton in Kootstertille dreigde Kootstertille te verlaten wanneer er niet snel duidelijkheid komt aangaande de brug over het Prinses Margrietkanaal. Reden voor de CDA fractie om een bezoek te brengen aan Haitsma beton.

De fractie heeft zicht laten bijpraten door de directeur van Haitsma dhr. Comello en daarna een rondleiding gemaakt over het immense terrein met diverse loodsen waar de top beton producten worden gemaakt. Variërend van een heipaal tot een lange overspanning die wel 50 meter lang kan zijn. Ook konden we zien dat een groot gedeelte van de af- en aanvoer via het water gaat naast de weg

De brug is van levensbelang voor dit bedrijf maar ook voor andere bedrijven op het bedrijven terrein in Kootstertille en de wijde omgeving. Wanneer er geen goede oeververbinding is, dan is ondernemen voor al deze ondernemers lastig. Er zal op korte termijn iets moeten gebeuren en Haitsma heeft daar plannen voor ingediend bij Rijkswaterstaat. Daarnaast zal er z.s.m. een besluit moeten komen aangaande een nieuwe oeververbinding. Als het aan de CDA fractie ligt wordt dit een aquaduct. De fractie heeft hiervoor al gesprekken gevoerd met de tweede kamer fractie omdat Rijkswaterstaat er over gaat.

Comello gaf aan dat Haitsma graag in Kootstertille wil blijven en ook al plannen in de maak heeft maakt om o.a. de kantoren te vervangen voor nieuwbouw. Tijdens de rondleiding kon de fractie zien welke producten hier dagelijks door de 110 medewerkers worden gemaakt. Al met al een bedrijf waar we als regio trots op kunnen zijn en hier zeker moet blijven. Aan de CDA fractie zal het niet liggen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.