Muzieklessen zijn belangrijk. Muziek is van groot belang voor ieder kind. Kinderen met muzikale scholing zijn beter instaat om te luisteren dan anderen. Muziek stimuleert de cognitieve ontwikkeling van kinderen waardoor ze beter leren lezen en rekenen.

Kortom, muzieklessen zijn niet alleen leuk maar ook belangrijk. In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft het CDA opgenomen dat we het muziekonderwijs willen ondersteunen in samenwerking met de lokale muziekverenigingen en de Wâldsang. Ook bij de bespreking van de kadernota 2021 heeft de fractie gemeld niet te willen bezuinigen op de ‘smeerolie in onze dorpen’: de verenigingen, de cultuur en de sport. Het CDA is een Mienskipspartij.

Ook Achtkarspelen ontkomt niet aan noodzakelijk bezuinigingen. Het bestuur van Cultuurcentrum De Wâldsang is zich hiervan terdege bewust. In het gesprek met het bestuur is gesproken over de (on)mogelijkheden. De gevolgen van het stopzetten van de subsidie zijn desastreus. Met het bestuur zijn we van mening, dat een oplossing voor het financièle probleem via een bezuiniging op De Waldsang niet gemakkelijk of misschien zelfs onmogelijk is. Goed te horen, dat het bestuur graag hierover in gesprek willen met de gemeente, het onderwijs en de federatie van muziekverenigingen in Achtkarspelen.

Neem contact op

Persoonlijke gegevens

* Verplicht veld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.