We hebben de periode af mogen sluiten met de kadernota. Maar daar is natuurlijk ook nog van alles aan vooraf gegaan. Laat ik beginnen met het afsplitsen van raadslid De Vries van het GBA. Wat zorgt voor een zetel minder in de coalitie, echter zijn onze banden goed en staat De Vries volledig open om te blijven samenwerken en het bestuursakkoord te volgen. Dit doet ons goed.

Als ik dan naar onze fractie kijk, ben ik ontzettend trots hoe wij samen de afgelopen periode hebben aangevlogen. Met veel nieuwe fractie leden, waaronder ikzelf, hebben we onze plek gevonden. De grootte van onze fractie speelt een ontzettend belangrijke rol om goed en kritisch te kunnen functioneren. We houden elkaar scherp, we kunnen het werk verdelen en kunnen kennis en ervaringen delen. Naar mijn mening is het hebben van een grote fractie ontzettend belangrijk voor het goed functioneren van de democratie. Afgelopen periode zie ik veel kleine fracties soms niet ver genoeg in een onderwerp verdiepen of sommige onderwerpen links laten liggen. Hierdoor is er meer plek voor een onderbuikgevoel in plaats van ratio. Het doel van ons is om op de inhoud te acteren, ook al kunnen enkele onderwerpen de emoties erg op laten waaien.

Een voorbeeld hiervan is het SWA, die naar onze mening volledig stil staat. De prestatie afspraken zijn getekend dit jaar, maar daar kan helaas niemand in wonen. Wij moeten SWA aanpakken, er staan nog te veel projecten stil. Bijvoorbeeld in Drogeham. Bij het realiseren van het knarrenhof in Surhuisterveen heeft SWA zich terug getrokken om sociale huur te verzorgen. Een moment om van te leren, het was een zoetmakertje voor de raad. Achteraf is er niets van terecht gekomen. Wij vinden dan ook dat SWA het monopolie heeft in onze gemeente, Woonfriesland is niet voornemens om veel te investeren in onze gemeente. Zo kent SWA geen druk van concurrenten en kunnen ze doen wat ze willen. Wij willen als CDA dan ook inzetten om meer partijen te krijgen die in onze gemeente de sociale huur kunnen verzorgen. Volgende week donderdag hebben wij een bedrijfsbezoek met de raad. Tijd voor wat duidelijkheid.

We willen bouwen voor jong en oud een belofte vanuit ons verkiezingsprogramma. Deze ambitie moet ook bij SWA wakker geschud worden. We moeten plek vinden voor onze statushouders en vluchtelingen. De druk wordt steeds hoger. Deze mensen verdienen een plek. Als fractie zullen we ons na het reces verder buigen over het SWA vraagstuk.

Ik wens u allen een prachtige zomer toe en zie u graag weer met een iets bruiner kleurtje terug. Goed insmeren!

Rienk Schootstra (foto van Rienk)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.