Ledenvergadering CDA-Achtkarspelen

Het verkiezingsprogramma is belangrijk, hierin laat je zien wat de visie van CDA Achtkarspelen is op belangrijke onderwerpen in je gemeente en wat je plannen zijn voor de komende jaren. De meeste kiezers lezen helaas geen verkiezingsprogramma’s.  Toch moet je als partij wel zo’n programma maken voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022. Het verkiezingsprogramma dient verschillende doelen:

· Je laat binnen en buiten je partij zien waar je voor staat, welke standpunten je inneemt en wat je ambities zijn voor de komende collegeperiode. Je eigen kandidaten weten waar ze mee instemmen, kennen de standpunten van de partij en kunnen met het programma ‘de boer op’. Kiezers, belangenorganisaties, andere partijen, journalisten etc. kunnen erin lezen wat de visie van jouw partij is op de toekomst van je gemeente.

· Het programma is een belangrijk onderdeel van de verkiezingscampagne. Je campagnestrategie en je communicatie zijn gebaseerd op de onderwerpen en standpunten in het verkiezingsprogramma.

· Het verkiezingsprogramma speelt een rol in de coalitiebesprekingen die na de verkiezingen starten. Met welke partijen valt, op basis van standpunten in je verkiezingsprogramma, een coalitie te formeren?

· Voor de fractie van jouw partij in de gemeenteraad dient het verkiezingsprogramma als leidraad voor de vier jaar dat zij in de gemeenteraad zitten. Zij gaan proberen om de standpunten in het programma zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen in de raad. Op grond van het verkiezingsprogramma kunnen zij ook verantwoording afleggen aan de leden van je partij.

Concept verkiezingsprogramma
Begin oktober is het concept verkiezingsprogramma per mail aan de leden toegezonden en waren we erg benieuwd naar wat u er van vond. We zijn heel blij met de vele aanbevelingen en aanvullingen die zijn aangeleverd. Dank hiervoor. Dit betekent dat de verkiezingen bij u leven en dat we er met zijn allen weer een succes van willen maken. De programmacommissie heeft met alle indieners over hun aanbevelingen en aanvullingen nader overleg gehad. Vervolgens zijn de uitkomsten verwerkt in het “definitief concept”. De aanbevelingen en aanvullingen zijn GROENaangegeven. Op vrijdag 5 november is het “definitief concept verkiezingsprogramma CDA-Achtkarspelen 2022 – 2026” naar de leden gemaild.

Uw reactie alleen op de in  GROEN  aangegeven wijzigingen en aanvullingen ontvangen we graag voor 15 november
U kunt dat doen door een mail te sturen naar Sandra van der Ploeg 

 

Planning ledenvergaderingen:
· Maandag 22 november 19:30 uur in Zalencentrum "de Schakel", Voorstraat 15, 9285 NM Buitenpost.
Agendapunten o.a.:

  • Vaststelling verkiezingsprogramma
  • Verkiezing lijsttrekker

· ·Maandag 13 december 19:30 uur ook in Zalencentrum "de Schakel
Agendapunten o.a.:

· Vaststelling kandidatenlijst (plek 2 t/m 30)

· Presentatie “top 10” van de kandidatenlijst

· Plannen campagneteam

We hopen velen van u op de ledenvergaderingen te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Bestuur  CDA-Achtkarspelen Auke Attema, Willem van der Wal en Sijtze Dijkstra

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.