Het echtpaar Gaele Dijkstra (76) en Froukje Dijkstra-Stiksma (74) uit Surhuisterveen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje -Nassau. Het echtpaar is bovendien al bijna 45 jaar trouw lid van het CDA. Tijdelijk voorzitter Marnix van Rij stuurt hen daarom een felicitatie en vanuit de fractie en het bestuur Achtkarspelen is hen persoonlijk een mooi bos bloemen met hartelijke felicitaties aangereikt. ( zie bijgaande eigen foto.

Beide zijn gedurende lange reeks van jaren als vrijwilliger in touw geweest en nu nog voor de samenleving bij meerdere organisaties.

De heer Geale Dijkstra voor o.a.:

 • Kerk als kerkrentmeester, oud papier, verzorgen van het preekrooster, onderhoud aan de Doarpstsjerke en de verbouwing van kerkgebouw de Flambou;
 • Bestuurslid en secretaris van het schoolbestuur Christelijk basisonderwijs Surhuisterveen
 • Stichting RRZG Achtkarspelen, deze stichting stimuleert het revalidatie- en recreatiezwemmen voor mensen met een beperking;
 • Werkgroep rondom de nieuwbouw van het zwembad;
 • Stichting Nuseni in Surhuisterveen, deze stichting is opgericht om hulp te bieden aan mensen in Roemenië;
 • Stichting Pikulan voor projecten in Indonesië en kringloopwinkel Pikulan in Surhuisterveen;
 • Verbouwing Zalencentrum De Lantearne.

Mevrouw Froukje Dijkstra-Stiksma voor o.a.:

 • Vluchtelingenwerk; begeleiding deels op vrijwillige basis van vluchtelingenkinderen; naast het begeleiden bij school, bezoeken van de bibliotheek, winkels en ondersteuning bij huiswerk, taal en cultuur;
 • Kerk bij het jeugdwerk, kerstvieringen, kindernevendiensten, het verzorgen van catechese, scriba, kerkblad, organisator oliebollenacties, lector, medewerker oud papieracties en stuwende krachten in het Samen-Op-Weg proces in Surhuisterveen;
 • Koster voor de oude Hervormde Kerk als er diensten gehouden worden zoals trouw- of rouwdiensten;
 • Stichting Kasih Bunda voor het kindertehuis in Indonesië waar adoptiedochter Kamidah vandaan kwam;
 • Stichting Nuseni (Roemenië) samen met haar man;
 • Verbouw van De Bining coördineren van het werven van vrijwilligers en financiele middelen;
 • secretaris en koorlid bij koor De Cantorij;
 • ouderenwerk in ’t Suyderhuys.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.