Op donderdag 13 juli hadden we de raadsvergadering over de kadernota.

Wij leven in een tijd dat alles duurder wordt. Zeker voor de huishoudens die het niet breed hebben.

In de werkgroep sociaal domein en ook de ledenvergaderingen van het CDA hebben wij dit onderwerp het afgelopen jaar een aantal keren besproken. Hoe krijgen wij de huishoudens in beeld die het financieel moeilijk hebben? Hoe kunnen wij deze huishoudens bereiken? Want hier rust best wel een taboe op.

Tijdens de raadsvergadering over de kadernota bij programma 6 sociaal domein heeft het CDA de motie ‘Huishoudens met lage inkomens informeren over minima-regelingen’ ingediend.

In deze motie vragen wij het college het komende halfjaar in contact te komen met alle huishoudens die het afgelopen halfjaar energietoeslag hebben ontvangen. Om deze huishoudens op de hoogte te stellen van de overige regelingen waar zij aanspraak op zouden kunnen maken.

Omdat onze inwoners met een minimuminkomen energietoeslag aan konden vragen, is deze groep bij de gemeente in beeld gekomen. Van de doelgroep die op maximaal 120 procent van het minimuminkomen zit, weet een groot deel niet dat er financiële regelingen zijn. Bijvoorbeeld als je een laptop voor je kind moet aanschaffen, sport- of zwemlessen moet betalen of het geld niet hebt voor een nieuwe identiteitskaart. 

Wij willen deze kwetsbare doelgroep wijzen op mogelijke regelingen waar ze aanspraak op zouden kunnen maken. Dit zou de doelgroep echt kunnen helpen. 

De motie is met unanieme stemmen aangenomen.

Fijne vakantie,

Sandra van der Ploeg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.