Mensen vragen mij wel eens wat je invloed is als lokaal politicus. Het beeld bij sommigen bestaat, dat je in de lokale politiek alles kunt regelen. Ja, we mogen ons bezig houden met veel onderwerpen, maar de invloed die we hebben. Een paar voorbeelden...

Duurzaamheid
Zoeken naar slimme oplossingen voor de wereld van morgen. De afvalberg verkleinen, zuinig zijn met energie, CO2 reductie. Belangrijke zaken, waarover ook het CDA graag wil meedenken. Natuurlijk kun je binnen je gemeentelijk beleid investeren in voorlichting en zo een bijdrage leveren. Maar als het gaat om zonnepanelen is de maximale capaciteit van het net bereikt en daarop heb je als gemeente geen invloed. En voor het plaatsen van windmolens ben je weer afhankelijk van het provinciaal beleid.

Wonen
Er ligt een woonvisie voor Achtkarspelen. Echt concreet is dit nog niet, dat komt in het woonprogramma van de gemeente zo lees ik in de dorpskrant van Buitenpost. Een groep inwoners van Buitenpost heeft samen met Plaatselijk Belang een woon-enquête uitgezet. Want er is ontevredenheid over de snelheid. Het gevoel van urgentie lijkt te ontbreken. Te lang liggen terreinen (denk bv. aan de aan de Brug-locatie) braak. Waarom zijn er niet eerder bouwactiviteiten? Maar ook hier is de gemeente afhankelijk van provinciaal beleid.
Inbreiding (dat wil zeggen binnen de dorpsgrenzen) mag, maar voor uitbreiding heb je de provincie nodig. Wordt er dan niet gebouwd? Gelukkig wel! Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de inbreidingsmogelijkheden. Op de raadsvergadering van 17 september stonden vijf woningbouwplannen op de agenda: Twijzelerheide (2), Surhuisterveen, Harkema en Kootstertille. Door te bouwen kan de doorstroming op gang komen waardoor er weer woningen beschikbaar komen voor woningzoekenden.

Twee voorbeelden waarbij de provincie de grenzen bepaalt van wat de gemeente mag en kan. 
Niet alleen de provincie speelt een belangrijke rol in de (on)mogelijkheden van de gemeente. Wat dacht u van het sociale domein? Grootste probleem zijn de forse overschrijdingen in de jeugdzorg, maar ook in de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als Achtkarspelen moeten we fors bezuinigen om de tekorten van het sociale domein te kunnen opvangen.
De middelen die we als gemeente van de Rijksoverheid krijgen zijn niet toereikend. Komt hier nog bij dat de herstructurering van het gemeentefonds ( d.w.z. de verdeling van de landelijke gelden over de gemeentes) voor kleinere gemeentes als Achtkarspelen slecht uitpakt. En dan niet te vergeten de financiële gevolgen van de Corona-crisis.

Zowel provinciaal als landelijk gebruiken we onze netwerken. Provinciaal om meer beleidsvrijheid te bereiken voor de gemeentes. Landelijk om, daar waar de gemeentes verantwoordelijkheid hebben, een voldoende bekostiging vanuit het rijk.

Als CDA-fractie willen we Trochpakke en zoeken daarvoor de mogelijkheden.

Lydeke Zandbergen-Beishuizen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.